13. 2. 2016  9:36      Arpád        
Univerzitný informačný systém
Univerzitný informačný systém Paneurópskej vysokej školy sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

                  
•  Návšteva knižnice a nový prístup k databázam  

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy UIS   •   Návod na prvé prihlásenie do UIS   •   Systémoví integrátori   •   Kde nájdem vhodné prehliadače
 
  Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ   •   Návratka k prihláške na štúdium na PEVŠ
 
  Informácie o PEVŠ

  •   Orgány   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Učebne   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Základné informácie o univerzite
 
  Študijné informácie

  •   Brožúra Katalóg predmetov   •   Brožúra Študijné programy   •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Úradné hodiny štud. oddelenia   •   Katalóg predmetov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce   •   Zobrazenie a tlač rozvrhov
 
  Vedecko-výskumné informácie

  •   Katalóg knižnice   •   Publikácie
 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia UIS   •   Vývojový tím   •   Štatistiky využitia UIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?