11. 12. 2017  4:46      Hilda        
Univerzitný informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.