Jan 24, 2018   2:58 a.m.      Timotej        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | D | E | F | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT  Názov práce: Menšiny v Československu a ich právne postavenie do rozdeleniaKačík, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
2.DTAzylové řízení a zjišťování věku dítěteJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
3.BTDohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruMáhrová, T.Oddelenie pracovného práva a sociálneho zabezpečenia (USP FP)FPDetails of topic2 / 2 Gubáň, L.
Vass, C.
4.DTDozor a úkony prokurátora v prípravnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
5.BTEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
6.BTEurópska komisiaKočišová, S.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
7.BTEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic1 / 1 Sučíková, Z.
8.BTEurópsky parlamentSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic1 / 1 Beňo, J.
9.DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
10.DTExekúcia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako jedna z možností núteného výkonu rozhodnutiaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
11.DTFinančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
12.BTFinančné nástroje v životnom prostredíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
13.BTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
14.DTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
15.BTKaždý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.Svák, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
16.DTKodifikácia a unifikácia trestného práva v 20. storočíVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
17.BTKontrola dodržiavania zákonnosti v činnosti orgánov verejnej správyCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
18.BTKrajná núdza a nutná obranaTalapka, M.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
19.DTKrátkodobý nájom bytuDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic0 / 1--
20.BTKriminologické aspekty domáceho násiliaTalapka, M.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
21.BTManželstvo - právno-historický vývoj na území SlovenskaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
22.DTMatrimonium a majetkové vzťahy medzi manželmiJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
23.BTMedzinárodnoprávna subjektivita Európskej únie pred a po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvyBališová, J.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
24.BTMedzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
25.DTMožnosti využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
26.BTNominovanie kandidátov do medzinárodných inštitúcií v praxi Slovenskej republikyMichaličková, J.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
27.BTNutná obranaKaščák, D.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
28.BTObčianstvo Európskej únieKočišová, S.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
29.DTObmedzenie vlastníckeho právaDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic0 / 1--
30.BTObsah vlastníckeho práva ajeho ochranaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
31.DTOchrana informácií v trestnom právePolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Ďurkáč, L.
32.BTOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic1 / 1 Žemla, M.
33.BTOchrana vlastníckeho právaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
34.BTOriginárna a delegovaná štátna správa orgánov územnej samosprávyCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
35.DTOtrok a jeho sociálne postaveniev antickom RímeJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
36.BTPodstata manželstva a forma jeho uzatvoreniaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
37.BTPojmové znaky právneho úkonuDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic1 / 1 Kaláb, J.
38.DTPolitické súdne procesy v Československu 1948 - 1954Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
39.DTPostavení Jeruzaléma: poslední vývojJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
40.DTPostavenie a právomoci Ústavného súdu Slovenskej republikyBalog, B.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)FPDetails of topic0 / 1--
41.DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
42.DTPostavenie poškodeného v trestnom konaníPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
43.DTPostavenie poškodeného v trestnom konaníPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
44.DTPozemkové reformy na Slovensku v 20. storočíVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
45.BTPramene trestného práva a ich významKaščák, D.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
46.DTPravda, lož a fikcia v kontexte slobody prejavuErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 3--
47.DTPrávne aspekty vývoja správy v Europe.Kačík, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
48.DTPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)FPDetails of topic0 / 2--
49.Final thesisPrávne aspekty vývoja polícii v spojených štátoch americkýchKačík, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
50.DTPrávne aspekty vývoja vybraných typov policie v europskom kontexteKačík, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
51.DTprávne postavenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností na SlovenskuJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
52.DTPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
53.BTPrekážky uzatvorenia manželstva podľa kánonického právaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
54.DTProblematika nečinnosti správnych orgánov v správnom konaní (opatrenia proti nečinnosti)Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
55.DTProces neplatnosti manželstva podľa kánonického právaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
56.BTRatifikácia medzinárodných zmlúv v praxi Slovenskej republikyMichaličková, J.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
57.DTRegistrace dítěte po narození a jeho právaJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
58.BTRiešenia osobného štatútu z pohľadu medzinárodného práva súkromnéhoErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 3--
59.DTSloboda prejavu v mediálnom prostredíĽalíková, N.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
60.BTSlovenský štát a rasové zákonodarstvo (1938-1945)Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
61.BTSpôsobilosť fyzickej osoby na právne úkonyDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic1 / 1 Zverec, P.
62.BTSubjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činuTalapka, M.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
63.DTSystém záruk pred neoprávneným odpočúvaním v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
64.DTTransformácia právneho poriadku po novembri 1989Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
65.BTTrest odňatia slobodyTallová, B.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic1 / 1 Marko, F.
66.BTTrest odňatia slobodyKaščák, D.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
67.BTTrest smrti a jeho historický vývojVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
68.DTTrestanie právnických osôbZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
69.BTTrestná zodpovednosť a trestanie mladistvýchTallová, B.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
70.BTTrestná zodpovednosť a trestanie právnických osôbKaščák, D.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
71.DTTrestná zodpovednosť právnických osôbZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
72.BTTrestná zodpovednosť právnických osôbTalapka, M.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
73.BTTrestnoprávna zodpovednosť ako druh právnej zodpovednostiTallová, B.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
74.DTTrestnoprávne aspekty domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kotuličová, M.
75.BTÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
76.BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
77.BTUnifikácia práva v ČSR v rokoch 1918-1938Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
78.DTUplatňovanie základných zásad trestného konania v prípravnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
79.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
80.DTUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
81.BTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
82.DTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
83.BTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
84.DTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
85.DTVlastníctvo bytovDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic0 / 1--
86.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
87.DTVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
88.BTVšeobecné zásady práva Európskej únieKočišová, S.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
89.BTVýkon práva a povinnostiTallová, B.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
90.DTVymáhanie nárokov v cezhraničných konaniach v krajinách Európskej únieMichaličková, J.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
91.DTVyužitie obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
92.BTVývinové štádia trestného činuKaščák, D.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
93.BTVývoj dedičského práva na území SlovenskaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
94.DTVývoj právnej úpravy ochrany republiky v 20. storočí na našom územíVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
95.BTVývoj uhorského snemuVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
96.DTVýznam výhrady verejného poriadku, imperatívnych a kogentných noriem v medzinárodnom práve súkromnomMichaličková, J.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
97.BTVzťah subjektívnehoi práva a žaloby na pôde antického RímaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
98.DTZabezpečenie záväzkovDulaková Jakúbeková, D.Oddelenie občianského práva (USP FP)FPDetails of topic1 / 1 Majerik, L.
99.DTZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
100.BTZánik manželstva podľa kánonického právaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
101.BTZánik trestnostiTalapka, M.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
102.BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic1 / 1 Švajlenková, P.
103.DTZásady rímskeho civilného procesuJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
104.BTZnaky skutkovej podstaty trestného činuTallová, B.Ústav verejného práva (FP)B-PRAFPDetails of topic0 / 1--
105.DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
106.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--