Jan 24, 2018   2:53 a.m.      Timotej        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAktuálne trendy pri úverovaní malých a stredných podnikov v SR a EÚBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
2.DTAnalýza daňového zaťaženia podnikateľských subjektov v SR od roku 2000Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza marketingových príležitostí pre cestovnú kanceláriu XYChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic0 / 2--
4.BTBitcoin jako nástroj finančního investováníKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 3--
5.DTDetekcia možných podvodov v účtovníctve založená na analytických modelochStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
6.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
7.DTDigitální krypto měny jako nástroj finančního investováníKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 3--
8.DTEtické zásady v marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
9.DTExportná orientácia MSP na SlovenskuBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
10.DTFinancování mezinárodního obchoduKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
11.BTFinancovanie podnikov formálnym a neformálnym venture kapitálom v podmienkach SlovenskaSobeková Majková, M.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Balogová, Z.
12.BTFinančná analýza vo vybraného podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic0 / 2--
13.BTFinanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 5--
14.DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 3--
15.BTGlobalizace, čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0) a příští výrobní revoluce: jak ovlivní podnikatelské subjekty?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
16.DTHodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy v malých a stredných podnikochStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
17.BTHotelový a gastronomický manažmentChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
18.DTIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
19.BTInovácie v metódach a technikách vedenia a riadenia zamestnancov v rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredíOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
20.DTInovačná aktivita vybraného podnikuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
21.DTKomparácia daňového systému SR s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
22.BTKomparácia inovačných trendov vo vybraných európskych krajináchBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
23.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetvíVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
24.DTKomparácia trhu s hypotekárnymi úvermi vo vybraných krajinách Európskej únieBrezina, I.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kolesárová, L.
25.BTKomparácia vybraných krajín pomocou metód komplexného vyhodnocovania alternatívBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
26.DTKomplexní strategické partnerství EU a Číny: vznik, dimenze, výzvy pro slovenské podnikatelské subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
27.DTKultúrna diverzita v medzinárodnom podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
28.DTManagement kybernetické bezpečnosti institucí.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
29.BTManažment a ekonomika MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
30.DTManažment rozvoja podnikania v cestovnom ruchuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
31.BTMediácia ako riešenie obchodno-záväzkových vzťahov v podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
32.BTMikropodniky v cestovnom ruchu: súčasnosť a perspektívyMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
33.BTMotivácia pracovníkovStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
34.DTMožnosti uplatnenia konceptu Podnikateľský model (Business Model) v podmienkach malého a stredného podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
35.DTMožnosti zvyšovania efektívnosti cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podnikuHalán, T.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
36.DTNástroje prevencie podvodov a odhaľovanie podvodného konania vo firmáchStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
37.DTNávrh komunikačnej kampane firmy AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. projekt FARMFOODSChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
38.BTNeúplná kalkulácia a jej využitie v manažérskom rozhodovaní typu „make or buy“Rajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
39.DTOdhad vývoj slovenských regiónov na základe priamych zahraničných investíciíBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
40.BTOdhad vývoja slovenských regiónov na základe priamych zahraničných investíciíBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
41.BTOdmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancovStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
42.DTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
43.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
44.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
45.BTPodmienky rastu slovenských malých a stredných podnikovOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
46.BTPodnikateľská orientácia MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
47.DTPodnikateľské riziká v medzinárodnom podnikaní MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
48.BTPorovnanie podnikania vo vybraných organizačno-právnych formách malých a stredných podnikovMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
49.BTPosúdenie finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
50.BTProcesne orientované plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
51.DTProcesne orientovaný model controllingu a systém merania výkonnosti podnikových procesov v nadnárodných korporáciáchRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
52.DTProjekt komunikačnej kampane s použitím guerilla marketinguChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
53.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 2--
54.BTRegionální ekonomická integrace: podstata, trendy, výzvy a rizika pro podnikatelské subjekty (případová studie Komplexní investiční dohoda a Dohoda o volném obchodu mezi EU a Čínou)Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
55.BTRiadenie ľudských zdrojov v cestovnom ruchuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
56.BTRiadenie strategickej výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
57.DTRole Číny při formování mezinárodního podnikatelského prostředíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
58.Final thesisRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
59.BTSkupina NEXT-11: ekonomický vývojový potenciál a vliv na mezinárodní podnikatelské prostředíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
60.BTSpotrebné úveryBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
61.DTStrategické riadenie podnikovej výkonnosti na báze controllingu a Business Intelligence v nadnárodných spoločnostiachRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
62.DTStrategický manažment výkonnosti podnikov a nadnárodných korporáciíRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
63.DTStrategie „Trade for All“: cesta k účinnější, transparentnější a na hodnoty orientované obchodní a investiční politice EU?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
64.DTSúčasné postavenie Číny vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
65.DTSúčasné postavenie Japonska vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
66.DTSúčasné postavenie Saudskej Arábie vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
67.DTSúčasné postavenie Talianska vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
68.BTSvětová obchodní organizace: role, vývoj a reálné výsledkyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
69.DTTvorba a presadzovanie konkurenčnej výhody vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
70.BTTvorba podnikateľského plánu vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
71.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
72.DTUplatnenie vlastníckej stratégie vo vybranom rodinnom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
73.DTUplatňovanie marketingového manažmentu v medzinárodnom podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
74.DTÚroveň podnikateľskej etiky v podnikateľských subjektochMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
75.BTVirtuálne kryptoményStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Magnusová, S.
76.BTVizionárska a vodcovská osobnosť zakladateľa a manažéra vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
77.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 1--
78.DTVyužitie strategických scenárov vo vybranom podniku, odvetví, či štáteOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
79.DTZdaňování výnosů konečných poskytovatelů služeb mezinárodních platforem sdílené ekonomiky v oblasti cestovního ruchuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
80.DTZdaňování výnosů konečných poskytovatelů služeb mezinárodních platforem sdílené ekonomiky v oblasti přepravních služebKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
81.BTZelený marketing vybranej spoločnosti ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firmyChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
82.DTZhodnotenie ekonomickeho vývoja krajin V4 po vstupe do Európskej únieDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
83.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou modelov hromadnej obsluhyBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
84.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou optimalizácie prepravných trásBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
85.BTŽivnostenské podnikanie v Slovenskej republikeMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--