Apr 26, 2018   4:57 p.m.      Jaroslava        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Massmedia


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT Analýza marketingovej komunikácie tanečného klubu a návrh efektívnejšej komunikácie s využitím nových trendovŠevčík, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic2 / 1 Domonkos, M.
Argaláš, E.
2.DT Tvorba TV série v súčasnosti pomocou dizajn manuáluSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
3.DTAgenda setting spravodajstva a publicistiky s dôrazom na ich žánrové spracovanie a aktuálnu hodnotu informácií v televíziiBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza, interpretácia a komuikačné funkcie reportážnej fotografieBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Prager, Ľ.
5.DTAnalýza mediálneho obsahu vybraného televízneho formátu Pazderová, J.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Slabá, M.
6.DTAnalýza online a offline marketingových aktivít. Prípadová štúdia ZOOT.sk Ihnátová, Z.Ústav teórie reklamy (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Laciková, H.
7.DTAnalýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
8.DTAnalýza prežívanej kvality životy vo vzťahu k burnout syndrómu u mediálnych pracovníkovKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Brezová, A.
9.DTAnalýza schopnosti funkčnej a efektívnej práce s informáciamiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
10.DTAnalýza sociálnych sieti. Úspešnosť komunikácie na sociálnych sieťachHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Annušová, N.
Detko, T.
11.DTAnalýza sociálnych sieti. Úspešnosť komunikácie na sociálnych sieťachHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Jašová, E.
Skrúcaný, L.
12.DTBlasfémia a sloboda prejavu v európskych médiách a v legislatíveBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Tychlerová, K.
13.BTBlog ako súčasť nových médiíHoletzová, K.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Galbavá, V.
14.BTBudúcnosť grafického dizajnu a jeho využitie v marketinguIhnátová, Z.Faculty of MassmediaB-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Šípka, A.
15.BTCastingová agentúra v procese výroby filmuSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Lojkóová, S.
16.BTCestopisný film a jeho zaradenie v súčasných žánrochSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Vaňová, K.
17.BTDavid Bellemere a jeho prácaKubaľák, P.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
18.DTDizajn manuál cyklického programu o umeníSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Lukáčová, D.
19.DTDizajn manuál športového televízneho programuSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Marčeková, Z.
20.DTEfektívnosť e-mailovej komunikácie pre kampane internetového obchodu vo vybranej spoločnostiKasarda, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Soósová, T.
21.DTEnviromentálna zodpovednosť podnikov a jej dopad na životné prostredieŠevčík, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic2 / 1 Jozefko, A.
Mlynarczyk, C.
22.DTEtika v praxi lokálnej televízieBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
23.BTEtika v reklame a hranice zákonnostiBenčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Bajtoš, M.
24.DTEvalvácia efektivity PPC reklamy v sieti Google AdWords Benčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Soósová, H.
25.BTFarba, zvuk a ich spoločný súlad Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Klobušický, J.
26.BTFarba, zvuk a ich vzájomné ovplyňovanie v ľudskom vnímaníSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
27.BTFenomén falošnej správyKasarda, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Ďaďo, M.
28.DTFormát ako základny televízny nástroj a šablónaVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Böjtös, A.
29.BTFormát ako základny televízny nástroj a šablónaVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
30.DTFormy humoru a ich efektívnosť v social media marketinguBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Čistá, D.
31.DTFotografia a jej úloha pri podpore predaja destinácie v cestovnom ruchuBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Dúbravčíková, K.
32.DTFotoilustrácia Kubaľák, P.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Bukerová, K.
33.BTKlasická  fotografia a technika jej spracovaniaBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 1--
34.DTKomparácia recenzií v slovenských a zahraničných mienkotvorných periodikáchTušer, A.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Heráková, M.
35.DTKompozícia ako vyjadrovací prostriedok v audiovizuálnych dielachŽjak, J.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Tesková, Z.
36.DTKomunikácia značiek k olympijský hrámLechnický, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
37.DTKorporátny dizajn malej prevádzkySzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kosnáč, M.
38.BTKreatívny priemysel a jeho financovanie prostredníctvom fondovKasarda, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Lacko, J.
39.DTKultúrna publicistika ako reflexia spoločenského dianiaKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Rýdza, M.
40.BTKultúrne centrá renesancie - Florencia za MediciovcovSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Jackuliaková, T.
41.BTLGBT problematika vo filme Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
42.BTManipulácia v rámci beauty fotografie Kubaľák, P.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
43.DTMarketing a marketingové nástroje vo vybranom podnikuHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Gažúrová, R.
Lehocká, Ľ.
44.BTMarketing finančných inštitúciíIhnátová, Z.Ústav teórie reklamy (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Orešanský, T.
45.DTMarketing na sociálnych sieťach a jeho využívanie Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Kapusta, A.
Filušová, K.
46.DTMarketing vybranej spoločnosti v oblasti kultúrneho priemysluKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Tokárová, M.
47.BTMarketingová komunikácia firmy v kaviarenských službáchChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kravárová, S.
48.BTMarketingová komunikácia športových organizácií so zameraním na ľadový hokej Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 2 Harakaľ, R.
49.BTMarketingová stratégia podniku a faktory ktoré ju ovplyvňujúBenčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kocák, M.
50.BTMarketingové a mediálne zabezpečenie pop up predajaBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Nedelková, I.
51.BTMédia a manipuláciaHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic2 / 2 Kolínová, A.
Ďuroš, T.
52.BTMediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt v dnešnej spoločnostiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Britaňák, P.
53.BTMediálne korporácie na Slovensku a ich vplyv na verejnú mienku Benčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Varkonda, C.
54.DTMediálne prostriedky pri prezentácií historických pamiatok cestovnom ruchuBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Dúbravová, Z.
55.BTMediální projev moderátorů a jejich vliv na recipienty v televizním médiuSatkeová, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
56.BTMiera sebareflexie persuázie v kontexte mediálnych obsahovKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
57.BTMladé slovenské umenie a jeho propagácia v domácej tlačiHoletzová, K.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
58.DTModerná architektúra vo fotografiíKubaľák, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Harciníková, B.
59.BTMódna fotografia na Slovensku – od Kállaya po súčasnosťBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 1--
60.BTMódna žurnalistika v súčasnostiHoletzová, K.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
61.DTNástroje marketingovej komunikácie vybraného produktu cestovného ruchu na SlovenskuChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 3 Pipik, M.
62.DTNávrh a výroba audiovizuálneho reklamného spotu pre potreby vybranej spoločnostiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Zálešáková, P.
63.DTNové trendy v marketingovej komunikáciíHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Jarábková, M.
64.BTObsahová analýza regionálneho printového periodika z hľadiska rozmanitosti žurnalistických žánrovBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
65.DTOd idey k médiu: príprava a tvorba mediálneho produktuKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Hucíková, M.
66.BTOrganizačná štruktúra regionálneho média a jej vplyv na spektrum pracovných činností novináraBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
67.BTOsobnosť športovca v marketingovej komunikáciiŠevčík, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic2 / 1 Rybansky, M.
Hečková, N.
68.BTPhDr. Marián Pauer- osobnosť slovenskej fotografieKubaľák, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Illéšová, L.
69.DTPlán marketingovej komunikácie pre značku autokozmetiky Autoglym pre rok 2018 na trhu SRLechnický, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
70.DTPodnikateľský plán e-shopu so športovým oblečením Ihnátová, Z.Ústav teórie reklamy (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Lamošová, N.
71.BTPolitická satira na Slovensku po roku 1989 Kasarda, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Čičátková, K.
72.DTPolitický marketing - voľby prezidenta USA 2016Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 2 Šemetková, M.
73.DTPostoj mladých ľudí k novým médiám a ich vplyv na nichHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Ősziová, H.
Ťapušková, M.
74.DTPozícia a rozvoj regionálneho vysielania Slovenského rozhlasu v rámci RTVSChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Šuleková, B.
75.BTPráca motoristického novinára, ako vybudovať vlastné médiumSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Tóth, J.
76.BTPráca s archívnymi materiálmi v audiovizuálnych dielachVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
77.DTPresah vplyvu grafických trendov v médiáchBenčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Miturová, D.
78.BTPresahy tradičného priestoru ilustrácieKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 5 Malina, M.
79.BTPrezident SR a jeho práca s médiamiBenčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Jurkovičová, K.
80.BTPrincípa a analýzy kameramanskej a strihovej práce filmu Noir s presahom do súčasnej kinematografieVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kupka, A.
81.BTPrincípy farebnej fotografieBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Schusterová, J.
82.BTPrintové médiá verzus online médiáTušer, A.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Mravec, Ľ.
83.BTPrintové médiá verzus online médiáTušer, A.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Ferancová, N.
84.DTPríprava umeleckej vernisážeSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
85.DTProduct placement Tar, M.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kažmírová, J.
86.BTProduktová fotografia v konfrontácii so skutočnosťouKubaľák, P.Faculty of MassmediaFMDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
87.DTReflexia menšinového žánru v médiách a na sociálnych sieťachKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Švec, J.
88.DTReflexia organizovaného zločinu na Slovensku v produktoch kultúrneho priemysluKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Tanková, N.
89.DTReflexia organizovaného zločinu na Slovensku v produktoch kultúrneho priemysluKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kováčik, J.
90.DTReklamné festivaly a ich vplyv na reklamných tvorcov na SlovenskuIhnátová, Z.Ústav teórie reklamy (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Romanec, T.
91.BTRozhovor v súčasnej slovenskej žurnalitiskeHoletzová, K.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Sýkorová, A.
92.BTSlovak press photo, dokumentácia ročníku 2018Svítok, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
93.BTSlovenské denníky – print a internetKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
94.DTSlovenské kúpele v mediálnej komunikáciiKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Mizerák, A.
95.BTSociálne siete a ich využitie v marketingu Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic2 / 2 Poláková, L.
Lihositová, K.
96.DTStrategický manažment v existujúcej firmeHajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)M-MMCFMDetails of topic2 / 2 Melegová, Z.
Lipa, T.
97.BTSystém regionálnej a lokálnej tlače na SlovenskuSečík, I.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
98.BTŠpecifiká krátkometrážneho dokumentárneho filmuŽjak, J.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Surmanek, P.
99.DTŠpecifiká marketingových stratégií Slovenského národného divadlaŠevčík, M.Faculty of MassmediaFMDetails of topic2 / 1 Beňo, M.
Izsák, A.
100.DTŠpecifiká práce a postavenie produkčného pri výrobe audiovizuálneho diela na SlovenskuKeklak, R.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Hahnová, S.
101.DTŠpecifiká tvorby novinárskej fotografie Kubaľák, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Labancová, B.
102.BTŠpecifikácia tvorby textov pre print a onlineHoletzová, K.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
103.DTŠportové vysielanie vo verejnoprávnej televízii RTVSBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Brečka, S.
104.BTTéma zdravia a krásy v slovenských magazínochHoletzová, K.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Líšková, P.
105.BTTlačová agentúra Slovenskej republiky a internetKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
106.BTTvorba skladby v domácom štúdiu Vlk, J.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Doležalová, L.
107.BTÚloha marketingu pri realizácií komerčných princípov súkromnej televízieBenčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Halmiová, B.
108.BTÚloha semiotiky v marketingovej komunikácii cestovného ruchuBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
109.BTVeľtrhy a výstavy v Slovenskej republike, história, význam a súčasné postavenie v rámci PRChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
110.DTVideoklip ako forma vyjadrenia hudby obrazom a videoklip ako reklamaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Chúťka, A.
111.DTVizuálna komunikácia a vizuálne nástroje v marketingu Benčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Liková, K.
112.DTVlastnícka štruktúra a pluralita masmédií na SlovenskuSečík, I.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
113.BTVnímanie potreby neformálneho mediálneho vzdelávania u mladých ľudíKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
114.DTVplyv marketingovej komunikácie na správanie spotrebiteľa Benčič, S.Ústav teórie reklamy (FM)FMDetails of topic1 / 1 Stanová, M.
115.BTVplyv médií na politickú situáciu na Slovensku Macková, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Pisch, T.
116.DTVplyv online technológií a sociálnych médií na prácu v reklamnej agentúre Ihnátová, Z.Ústav teórie reklamy (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Drusanová, D.
117.BTVplyv reklamy na maloletých a formovanie osobnosti Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 2 Brhlová, M.
118.DTVplyvy komercializácie médií na požadované znalosti, zručnosti a kompetencie mediálneho pracovníkaBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Krištín, V.
119.BTVydavatelia a mesačníky na SlovenskuKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
120.DTVýrazové prostriedky kameramana v dokumentárnom filmeŽjak, J.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Pivovárči, J.
121.DTVyužitie sociálnych sietí na budovanie imageu celebrity Žjak, J.Faculty of MassmediaM-MMCFMDetails of topic1 / 1 Krekáč, F.
122.BTVývoj kultúrnej publicistiky na SlovenskuHoletzová, K.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
123.DTVýznam a nástroje internej komunikácie na vysokých školáchChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 2--
124.BTVýznam a vplyv nových médií v súčasnosti Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 2 Pákozdy, M.
125.BTVýznam personálnych služieb v marketingu Hajduk, Ľ.Oddelenie vedy a výskumu (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Szabó, O.
126.BTVýznam veľtrhov a výstav ako externého nástroja PR privátnych inštitúciíChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
127.BTVýznam žánru v súčasnom rozhlasovom vysielaní v Slovenskej republikeChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Prokopová, K.
128.DTZmena vnímania portrétovanej osoby na základe zmeny smeru a kvality svetlaKubaľák, P.Faculty of MassmediaFMDetails of topic0 / 1--
129.BTŽeny versus muži - ich role, osudy a stereotypy v hororových filmoch Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Garayová, L.