Jan 24, 2018   2:54 a.m.      Timotej        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | E | G | H | I | K | O | P | R | S | Š | T | V | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAttitudes toward Refugees.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
2.DTAttitudes toward Refugees.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
3.BTEmpatia a životná spokojnosťKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
4.BTEmpatia a životná zmysluplnosťKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
5.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a vnímanie časovej perspektívy u pedagógovKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
6.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a životná spokojnosť pedagógovKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jamečná, K.
7.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia pedagógov a kvalita sociálnej atmosféry v školeKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Krasňanská, K.
8.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a životná spokojnosť pedagógov vzhľadom na kvalitu sociálnej atmosféry v školeKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
9.BTGelotofóbia a paranoja v neklinickej populáciiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Chytilová, S.
10.DTHealth Promotion in the Workplace.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
11.DTHealth Promotion in the Workplace.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
12.BTHoax ako sociálno - psychologický fenomén. Kvalitatívna analýza vnímania hoaxov na interneteZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kleman, S.
13.BTIdentifikácia kariérových zručností u študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Horváthová, E.
14.BTKariérové zručnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Töröková, S.
15.BTKognitívna a emocionálna empatia a prežívanie šťastiaKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
16.DTKvalita života u drogovo závislých klientov vzhľadom na druh liečby a dĺžku abstinencieKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Gachová, L.
17.DTOptimizmus a nádej v kontexte zvládania záťažeBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
18.DTOsobnosť adolescenta v kontexte situácií provokujúcich problémové správanieSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)M-SPPSYFPSDetails of topic1 / 1 Szalayová, I.
19.BTProblematika ´odlúčených detí´ a jej sociálno-psychologické aspekty v kontexte globálnej migrácie: analýza dokumentovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
20.BTPsychologické prediktory výkonnostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Hýbela, M.
21.DTPsychometrické charakteristiky a validizácia škály RLF-A u adolescentovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
22.DTPsychosociálne súvislosti výchovných štýlov v rodineLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Makúchová, L.
23.DTRehabilitation of Patients Diagnosed with Schizophrenia.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
24.DTRehabilitation of Patients Diagnosed with Schizophrenia.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
25.DTRýchle automatické pomenovanie (RAN) a jeho vzťah k čítaniu v školskom veku.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
26.BTSebaposúdenie zmyslu pre humor a jeho zhoda s posúdením blízkou osobouBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
27.DTStimulácia predgramotnostných schopností u rómskych detí.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Cenkyová, B.
28.BTŠpecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
29.DTŠpecifiká sémantického profilu migrantov vzhľadom na vybrané environmentálno-psychologické charakteristiky vysokoškolákovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
30.DTTéma podľa záujmu študenta/študentky po dohovore so školiteľkou.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jacko Lysáková, N.
31.BTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
32.DTVäzba na miesto a postoje k migrantom v súčasnej spoločnostiNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 2--
33.DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie resp. psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
34.BTVysokoškoláci s dyslexiou.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 2--
35.DTVzťah emocionálnej inteligencie a výkonovej motivácie u študentov vybranej vysokej školyRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
36.BTVzťah medzi exekutívnymi funkciami u mladých dospelých.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
37.DTVzťah percipovaného štýlu výchovy adolescenta a jeho silných a slabých stránok charakteru v kontexte pozitívnej psychológieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
38.BTVzťah rodinného prostredia a subjektívneho prežívania šťastiaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
39.BTVzťah rodinného prostredia a reziliencie adolescentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
40.DTVzťah rodinného prostredia adolescenta, subjektívneho prežívania šťastia a jeho reziliencieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
41.BTVzťah sociálno-emocionálneho zdravia a subjektívneho prežívania šťastiaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
42.BTŽivotná spokojnosť v kontexte rozchoduLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Kožinová, D.