31. 10. 2020  21:12      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém
Univerzitný informačný systém Paneurópskej vysokej školy sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  
 
  
 
  
Informácie o PEVŠ

  •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server
 
  
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Katalóg predmetov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na PEVŠ   •   Rozvrhy
 
  
Vedecko-výskumné informácie

  •   Knižnica   •   Publikácie