Priečinok Referenčné karty


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Referenčné karty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Študijné referentky -- bez pozadia
M. Tyllich
27.02.2012
27.02.2012prohlížet
Študijné referentky
27.02.2012
27.02.2012
Študent
27.02.2012
27.02.2012
PDF soubor
Študent -- bez pozadia
M. Tyllich
27.02.2012
27.02.2012prohlížet
UčiteľM. Tyllich27.02.2012
27.02.2012
PDF soubor
Učiteľ -- bez pozadia
27.02.2012
27.02.2012
prohlížetPDF soubor


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.