Priečinok Akademický senát


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Akademický senát.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 21).

1-10
11-20 21

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Schválenie VS FM PEVŠ za rok 2019
Vážení pedagógovia, Milí študent...M. Heribanová15.04.2020
15.04.2020
PDF soubor
Správa o činnosti AS FM PEVŠ za r. 2019
Milí študenti, Vážení pedagógovi...
09.01.2020
06.02.2020
prohlížet
Mimoriadne rokovanie AS FM 9.12.2019
Milí členovia AS FM, Milí študen...M. Heribanová
18.12.2019
18.12.2019
PDF soubor
Voľba podpredsedu AS FM PEVŠ
Milí študenti, v prílohe je prip...M. Heribanová03.12.201903.12.2019PDF soubor
Zápisnica o priebehu volieb do AS FM a Disciplinárnej komisii FM PEVŠ
Vážení členovia Ajademického se...
29.10.2019
29.10.2019
PDF soubor
AS PEVŠ- doplňujúce voľby
Milí študenti, v prílohe pripája...
M. Heribanová28.10.2019
28.10.2019
prohlížet
Výsledky volieb na kandidátov za členov do AS a Disciplinárnej komisie FM PEVŠ
Milí študenti, v prílohe je zv...
M. Heribanová
22.10.2019
22.10.2019PDF soubor
Prijímacie konanie FM PEVŠ na AR 2020-21
Milí študenti, Vážení pedagógovi...
24.09.2019
24.09.2019
volba zástupcu AS FM do Rady vysokých škôl
Vážení pedagógovia, milí študent...
M. Heribanová22.05.201922.05.2019PDF soubor
Zápisnica z verejného rokovania AS FM PEVŠ zo dňa 11.2.2019
Zápisnica č. 1-2019 z verejného r...
20.02.2019
20.02.2019prohlížet


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Zápisnice - Akademický senát