Priečinok Doplnkové materiály


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Doplnkové materiály.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 3 z 3).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Šablona pro tvorbu e-opor v MS Office Word 2007Pomocí šablony lze vytvářet eLear...M. Tyllich
07.11.2011
07.11.2011
Šablona pro tvorbu části e-opor v MS Office Word 2007
Pomocí šablony lze vytvářet jedno...
07.11.2011
07.11.2011
prohlížetdotx
Ukázka eLearningové opory
Ukázka eLearningové opory vytvoře...
07.11.2011
07.11.2011prohlížetdocx


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.