Oct 29, 2020   11:01 p.m.      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
University information system

Folder Noticeboard


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Noticeboard.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10 11-12

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Výveska - dohľadanie príspevkov
02/16/2017
02/16/2017
ROZVRH
prehliadanie rozvrhu
P. Roman09/26/2013
09/26/2013
Študent - tvorba rozvrhu Návod na tvorbu rozvrhu (voľba se...09/26/201309/26/2013
Vedúci práce, oponent - záverečné práce PEVŠ
postup v priebehu vedenia a odovz...
09/27/2012
03/07/2013
Študent - Odovzdávanie záverečných prác PEVŠ
postup odovzdávania ZPP. Roman09/12/201203/01/2013
E-prihláška PEVŠ
postup pre podanie e-prihláškyP. Roman01/07/2013
01/08/2013
Študent - Prihlásenie sa na tému ZP
prihlasovanie sa na témy bakalárs...P. Roman
11/12/2012
12/05/2012
Vypísanie tém záverečných prác PEVŠ
postup vypisania a schvalenia temy
10/11/201211/05/2012
Ročné hodnotenie doktorandapostup vkladania a schválenia roč...P. Roman08/17/2012
08/17/2012
Predzápis - návod
postup na predzápis predmetov v U...
07/24/2012
08/13/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.