Aug 13, 2020   7:02 a.m.      Ľubomír        
University information system

Folder Noticeboard


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Noticeboard.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Výveska - dohľadanie príspevkov
P. Roman
02/16/2017
02/16/2017
ROZVRH
prehliadanie rozvrhu
09/26/2013
09/26/2013
Študent - tvorba rozvrhu
Návod na tvorbu rozvrhu (voľba se...
P. Roman
09/26/2013
09/26/2013
Vedúci práce, oponent - záverečné práce PEVŠ
postup v priebehu vedenia a odovz...
09/27/201203/07/2013
Študent - Odovzdávanie záverečných prác PEVŠ
postup odovzdávania ZP09/12/2012
03/01/2013
E-prihláška PEVŠ
postup pre podanie e-prihlášky
01/07/2013
01/08/2013
Študent - Prihlásenie sa na tému ZP
prihlasovanie sa na témy bakalárs...
P. Roman
11/12/2012
12/05/2012
Vypísanie tém záverečných prác PEVŠ
postup vypisania a schvalenia temy
10/11/2012
11/05/2012
Ročné hodnotenie doktoranda
postup vkladania a schválenia roč...
08/17/2012
08/17/2012
Predzápis - návod
postup na predzápis predmetov v U...
P. Roman
07/24/2012
08/13/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.