Priečinok Úradná tabuľa


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Úradná tabuľa.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Výveska - dohľadanie príspevkov
16.02.2017
16.02.2017
PDF soubor
ROZVRH
prehliadanie rozvrhu
26.09.2013
26.09.2013
prohlížet
Študent - tvorba rozvrhu
Návod na tvorbu rozvrhu (voľba se...
26.09.2013
26.09.2013
prohlížet
Vedúci práce, oponent - záverečné práce PEVŠ
postup v priebehu vedenia a odovz...
P. Roman27.09.2012
07.03.2013
Študent - Odovzdávanie záverečných prác PEVŠ
postup odovzdávania ZP
P. Roman12.09.2012
01.03.2013
PDF soubor
E-prihláška PEVŠpostup pre podanie e-prihlášky
07.01.2013
08.01.2013PDF soubor
Študent - Prihlásenie sa na tému ZP
prihlasovanie sa na témy bakalárs...P. Roman12.11.2012
05.12.2012
prohlížet
Vypísanie tém záverečných prác PEVŠ
postup vypisania a schvalenia temy
11.10.2012
05.11.2012
PDF soubor
Ročné hodnotenie doktoranda
postup vkladania a schválenia roč...P. Roman17.08.201217.08.2012prohlížetPDF soubor
Predzápis - návod
postup na predzápis predmetov v U...
24.07.2012
13.08.2012
prohlížetPDF soubor


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.