1. 6. 2020  10:34      Žaneta        
Univerzitný informačný systém

Priečinok Oficiálna dokumentácia


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Oficiálna dokumentácia.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Soubor s přehledem matematických symbolů
31.10.2011
31.10.2011
04. svazek -- Věda a výzkum
18.06.201511.03.2016
06. svazek -- Přijímací řízení
10. 11. 2015 Aktualizace kapitol...
M. Tyllich21.02.201211.03.2016
14. svazek -- eLearning -- testování a zkoušení
10. 3. 2016 Aktualizace svazku (...
M. Tyllich07.11.2011
10.03.2016
15. svazek -- eLearning -- tvorba studijních opor
10. 3. 2016 Aktualizace svazku (...
M. Tyllich
07.11.2011
10.03.2016
17. svazek -- Zahraniční oddělení20. 9. 2013 Aktualizace svazku (...
23.02.2012
11.03.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.