Oct 31, 2020   8:41 p.m.      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
University information system

Folder Akademický senát


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Akademický senát.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 21).

1-10
21

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachment
Schválenie VS FM PEVŠ za rok 2019
Vážení pedagógovia, Milí študent...
M. Heribanová
04/15/2020
04/15/2020
Správa o činnosti AS FM PEVŠ za r. 2019
Milí študenti, Vážení pedagógovi...
M. Heribanová01/09/2020
02/06/2020
Mimoriadne rokovanie AS FM 9.12.2019
Milí členovia AS FM, Milí študen...12/18/201912/18/2019
Voľba podpredsedu AS FM PEVŠ
Milí študenti, v prílohe je prip...
M. Heribanová
12/03/2019
12/03/2019
Zápisnica o priebehu volieb do AS FM a Disciplinárnej komisii FM PEVŠ
Vážení členovia Ajademického se...M. Heribanová10/29/201910/29/2019
AS PEVŠ- doplňujúce voľby
Milí študenti, v prílohe pripája...
10/28/201910/28/2019
Výsledky volieb na kandidátov za členov do AS a Disciplinárnej komisie FM PEVŠ Milí študenti, v prílohe je zv...M. Heribanová10/22/201910/22/2019
Prijímacie konanie FM PEVŠ na AR 2020-21
Milí študenti, Vážení pedagógovi...
M. Heribanová
09/24/2019
09/24/2019
volba zástupcu AS FM do Rady vysokých škôl
Vážení pedagógovia, milí študent...
M. Heribanová05/22/201905/22/2019
Zápisnica z verejného rokovania AS FM PEVŠ zo dňa 11.2.2019
Zápisnica č. 1-2019 z verejného r...
02/20/201902/20/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Zápisnice - Akademický senát