10. 4. 2020  19:57      Igor        
Univerzitný informačný systém

Priečinok Akademický senát


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Akademický senát.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 20).

1-10 11-20

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Správa o činnosti AS FM PEVŠ za r. 2019Milí študenti, Vážení pedagógovi...M. Heribanová09.01.202006.02.2020
Mimoriadne rokovanie AS FM 9.12.2019Milí členovia AS FM, Milí študen...M. Heribanová18.12.201918.12.2019
Voľba podpredsedu AS FM PEVŠMilí študenti, v prílohe je prip...M. Heribanová03.12.201903.12.2019
Zápisnica o priebehu volieb do AS FM a Disciplinárnej komisii FM PEVŠ Vážení členovia Ajademického se...M. Heribanová29.10.201929.10.2019
AS PEVŠ- doplňujúce voľbyMilí študenti, v prílohe pripája...M. Heribanová28.10.201928.10.2019
Výsledky volieb na kandidátov za členov do AS a Disciplinárnej komisie FM PEVŠ Milí študenti, v prílohe je zv...M. Heribanová22.10.201922.10.2019
Prijímacie konanie FM PEVŠ na AR 2020-21Milí študenti, Vážení pedagógovi...M. Heribanová24.09.201924.09.2019
volba zástupcu AS FM do Rady vysokých škôlVážení pedagógovia, milí študent...M. Heribanová22.05.201922.05.2019
Zápisnica z verejného rokovania AS FM PEVŠ zo dňa 11.2.2019Zápisnica č. 1-2019 z verejného r...M. Heribanová20.02.201920.02.2019
Správa AS FM PEVŠ za rok 2018Milí študenti, Vážení pedagógovi...M. Heribanová14.01.201914.01.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Zápisnice - Akademický senát