Priečinok Úradná tabuľa


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Úradná tabuľa.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10 11-12

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziťPríloha
Výveska - dohľadanie príspevkov
P. Roman
16.02.2017
16.02.2017prohlížetPDF soubor
ROZVRH
prehliadanie rozvrhu
26.09.201326.09.2013PDF soubor
Študent - tvorba rozvrhu
Návod na tvorbu rozvrhu (voľba se...
P. Roman
26.09.2013
26.09.2013
prohlížetPDF soubor
Vedúci práce, oponent - záverečné práce PEVŠ
postup v priebehu vedenia a odovz...
P. Roman
27.09.2012
07.03.2013
Študent - Odovzdávanie záverečných prác PEVŠ
postup odovzdávania ZPP. Roman
12.09.2012
01.03.2013
prohlížetPDF soubor
E-prihláška PEVŠ
postup pre podanie e-prihlášky07.01.2013
08.01.2013
prohlížet
Študent - Prihlásenie sa na tému ZP
prihlasovanie sa na témy bakalárs...
12.11.2012
05.12.2012
Vypísanie tém záverečných prác PEVŠ
postup vypisania a schvalenia temy11.10.201205.11.2012prohlížetPDF soubor
Ročné hodnotenie doktoranda
postup vkladania a schválenia roč...
17.08.2012
17.08.2012
Predzápis - návod
postup na predzápis predmetov v U...
24.07.2012
13.08.2012
PDF soubor


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.