Jun 3, 2020   6:51 p.m.      Karolína        
University information system

Vrácení závěrečné práce


Aplikace Vrácení závěrečné práce umožňuje vrátit závěrečnou práci autorovi k přepracování. Aplikace se nabízí pouze v případě, že student práci neobhájil, tj. má zadanou neúspěšnou známku z obhajoby. Závěrečné práce může vrátit k přepracování pouze uživatel s oprávněním evskp-vraceni-prace.

Operace vrácení práce je rozdělena do dvou kroků, aby se zamezilo případnému omylu. Nejdříve se stiskne tlačítko a následně se operace potvrdí stisknutím tlačítka . Tímto je vrácení práce jejímu autorovi dokončeno. O vrácení práce je autor automaticky informován e-mailem, který obsahuje výzvu, aby kontaktoval vedoucího práce a po provedení požadovaných úprav vložil práci znovu do informačního systému.

Při vrácení práce k přepracování dojde automaticky k archivaci všech souborů souvisejících s danou prací. Archivuje se zadání, samotná práce a její přílohy, posudky vedoucího a oponenta apod. Archivuje se každý soubor sám za sebe bez ohledu na úspěch u ostatních. Výsledek archivace pro jednotlivé soubory je zobrazen v aplikaci. Archiv souborů je dostupný autorovi, vedoucímu práce a studijnímu oddělení. Archivované soubory nejsou zobrazovány ve veřejných aplikacích.