Jun 3, 2020   5:35 p.m.      Karolína        
University information system

Stanovení oponentů


Aplikace Stanovení oponentů umožňuje stanovit oponenty závěrečné práce. Oponenta vkládá k závěrečné práci vedoucí závěrečné práce.

U bakalářských a diplomových prací bývá zpravidla jeden oponent. Navržené oponenty následně schvaluje vedoucí pracoviště. U disertačních prací většinou oponenti tři. Návrh provádí školitel a schvaluje vedoucí pracoviště.

Oponenta je možné přiřadit ze všech osob evidovaných v UIS.

Jméno oponenta se zadá do vyhledávacího pole a stiskne se tlačítko . Oponent se zvolí se seznamu dohledaných osob a potvrdí tlačítkem .

Není-li požadovaná osoba v seznamu, je nutné ji založit. Externistu zakládá systémový integrátor přes aplikaci Správa osob

Po přídání je oponent evidován jako navržený a čeká na schválení příslušným pracovníkem. Odpovědný pracovník je na nový návrh oponenta upozorněn e-mailovou zprávou. Po schválení je oponentovi zaslán e-mail o jeho jmenování. Neschválený oponent nemůže vložit posudek práce. Je-li vkládána historická závěrečná práce a s ní i oponent, nemusí se oponent schvalovat.

Seznam evidovaných oponentů je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Stav je zobrazován stav schválení oponenta. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Zpráva je možné oponentovi zaslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS (nemá-li oponent evidovánu e-mailovou adresu, ikona se nezobrazuje). Oponenta lze odebrat jeho označením a kliknutím na .