Jun 3, 2020   7:21 p.m.      Karolína        
University information system

Archiv závěrečné práce


závěrečné práce!archiv

Aplikace Archiv závěrečné práce zobrazuje archivované soubory náležící k závěrečné práci a umožňuje jejich stažení a prohlížení. Archiv je dostupný pouze autorovi a vedoucímu práce a studijnímu oddělení. Aplikace je pro závěrečnou práci přístupná pouze pokud existuje nějaká archivovaná verze závěrečné práce. Archivované soubory nejsou dostupné ve veřejných aplikacích pracujících se závěrečnými pracemi.

K archivaci souborů dochází automaticky v okamžiku vrácení práce k přepracování v aplikaci Vrácení závěrečné práce.

Každá provedená archivace je vedena pod vlastním číslem verze společně se všemi dostupnými soubory. Uvedeno je rovněž jméno uživatele, který archivaci provedl (vrátil práci k přepracování) a datum archivace. Archivovanou verzi je možné odstranit jejím označením a stisknutím tlačítka . Tato operace je však dostupná pouze uživatelům s oprávněním zp-smaz-archiv.