Sep 26, 2020   2:40 p.m.      Edita        
University information system

Tituly uživatele


Aplikace Tituly uživatele slouží k evidenci titulů uživatele. Aplikace je přístupná uživatelům s právem atr-uziv-e.

Evidence titulů je rozdělena podle umístění titulu vzhledem k samotnému jménu na tituly před jménem a tituly za jménem. Evidence každého typu probíhá odděleně prostřednictvím připraveného formuláře.

Požadovaný titul se zvolí z příslušné nabídky a vloží se datum, kdy uživatel titul získal. Datum je velice důležité při určování pořadí titulů v případě stejné úrovně, např. Ing. a Mgr. V takovém případě je více vpravo ten titul, který byl získán dříve. Položka Co nahrazuje se vyplňuje jen u titulů před jménem v případě, že přidělovaný titul nahrazuje některý z již získaných titulů uživatele. Typickým příkladem je vyplnění této položky v případě získání titulu Ing., při předchozím získání titulu Bc. Přidání titulu se potvrdí stisknutím tlačítka .

Evidované tituly jsou dle druhu zobrazeny v přehledové tabulce. Zde je možné kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit příslušný záznam editovat. Označené tituly je možné odebrat stisknutím tlačítka .

V případě, kdy jsou údaje o osobě a jejích titulech přenášeny z personálního systému, je nutné provádět změny a evidenci titulů v personálním systému. Změny titulů ručně provedené v UIS budou při příštím automatickém přenosu z personálního systému přepsány.
Tituly absolventům Panevropské vysoké školy se doplňují automaticky po úspěšném ukončení jejich studia podle nastavení jejich studijního programu.