Sep 26, 2020   2:01 p.m.      Edita        
University information system

Bydliště uživatele


Aplikace Bydliště uživatele slouží pro evidenci adres zvoleného uživatele. Aplikace je přístupná uživatelům s právem atr-uziv-e nebo evidence-osob-E nebo evidence-osob-S nebo evidence-osob-Z.

V přehledové tabulce je zobrazen seznam všech podporovaných typů adres a jejich aktuální hodnota pro daného uživatele.

Příslušnou adresu je možné zaevidovat pomocí formuláře, který se zobrazí v dolní části aplikace po kliknutí na ikonu ve sloupci Editovat. Po vyplnění názvu ulice, č. p. a PSČ v ČR nebo SR se musí pro dohledání obce stisknout tlačítko . Následně bude podle PSČ dohledána obec a případně i její část. Pokud je nalezeno více obcí, jsou nabídnuty k výběru v roletkovém menu. Je-li zadávána adresa mimo ČR nebo SR, obec se podle PSČ nevyhledává. Po volbě státu se zobrazí textové pole pro textové zadání názvu obce. Aby se zadané údaje uložily, je třeba stisknout tlačítko , nikoliv pouze zvolit jiný typ adresy.

Do pole Poznámka se mohou vyplnit další údaje o adrese jako např. číslo pokoje, jméno majitele bytu. V zájmu rozumného vzhledu při tisku se do poznámky vyplňuje pouze 10–20 znaků.

Pokud obec nemá ulice, nemusí se název ulice vyplňovat. Automaticky na toto místo bude doplněno jméno obce. Do pole Ulice se nevpisují č.p., č., čp., číslo apod.

Označenou adresu je možné vymazat stisknutím tlačítka .

Nad přehledem adres je uváděna běžná poštovní adresa, která je využívána pro tisk dopisů uživateli. Adresa se volí automaticky z adres evidovaných u uživatele (mimo adresy do zaměstnání). Volba probíhá v pořadí: kontaktní adresa, přechodný pobyt, trvalý pobyt.