Sep 26, 2020   1:20 p.m.      Edita        
University information system

Změna příjmení


Aplikace Změna příjmení slouží ke změně příjmení osoby při změně rodinného stavu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo evidence-osob-E nebo evidence-osob-S nebo evidence-osob-Z.

Do pole Nové příjmení se nové příjmení uživatele. Z nabídky Původní příjmení uložit jako se zvolí jak se má původní jméno uložit (rodné příjmení, dřívější příjmení) a v nabídce Nový rodinný stav se zvolí aktuální rodinný stav uživatele. Vyplněný formulář se odešle kliknutím na tlačítko . Následně je vznesen dotaz, zda se má změna skutečně provést. Po jeho potvrzení tlačítkem se údaje uloží. U nového jména se pak ve studijní evidenci bude zobrazovat nové jméno a v závorce původní, například Jana Nováková (Dvořáková). Pro dohledávání osoby v různých aplikacích je možné používat nové i původní příjmení.

Jak opravit omylem vloženou změnu příjmení (původně Dvořáková, nově Nováková): V atributech osobních údajů uživatele ( – Editovat atributy) se smaže obsah pole Rodné příjmení (příjmení Dvořáková) a Rodinný stav se nastaví na svobodná. Následně systémový integrátor provede oprava příjmení ve Správě osob.

Nový rodinný stav, např. druh/družka (rozvedený/á), se uvádí v případě, že je uživatel rozvedený a v současné době žije s druhem.