Sep 26, 2020   1:30 p.m.      Edita        
University information system

Uživatelské výčtové typy


uživatelské atributy!výčtové typy

Aplikace Uživatelské výčtové typy slouží k vytváření a správě výčtových typů pro uživatelské atributy. Výčtové typy definované v této aplikaci lze následně využívat pro zakládání uživatelských atributů v aplikaci Správa uživatelských atributů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-a nebo provoz-z.

Nový výčtový typ se založí pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde je třeba povinně vyplnit název výčtového typu (např. Barva), volitelně je možné zadat podrobnější popis. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných výčtových typů je zobrazen v přehledové tabulce. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné změnit název, případně popis, zvoleného výčtového typu. Jednotlivé záznamy lze odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze výčtový typ, ze kterého nebyl vytvořen žádný atribut v aplikaci Správa uživatelských atributů (včetně zrušených).

Přes ikonu ve sloupci Možnosti lze pro zvolený výčtový typ zadávat jednotlivé položky (možnosti). Nová možnost se přidá vyplněním zobrazeného formuláře a stisknutím tlačítka . Seznam možností zvoleného výčtového typu je zobrazen v přehledové tabulce. Pořadí jednotlivých možnosti, v jakém se mají zobrazovat uživatelům, lze nastavovat pomocí šipek   ve sloupci Poř.. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat příslušnou možnost. Editoval lze pouze možnosti, které dosud nebyly použity (zvoleny uživatelem v příslušné aplikaci). Jednotlivé možnosti je lze zrušit jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .