Sep 30, 2020   5:09 p.m.      Jarolím        
University information system

Správa uživatelských atributů


uživatelské atributy

Aplikace Správa uživatelských atributů slouží k vytváření a správě uživatelských atributů, které lze evidovat ve vybraných agendách UIS. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-a nebo provoz-z.

Množina atributů, kterou lze evidovat v určité agendě, je dána centrálně a je totožná napříč jednotlivými instalacemi UIS. Pomocí tzv. uživatelských atributů lze tuto množinu na PEVŠ rozšířit o vlastní atributy.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled šablon, pro které lze definovat uživatelské atributy. Uživatelské atributy lze pro danou šablonu spravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Seznam uživatelských atributů zvolené šablony je zobrazen v přehledové tabulce. Pořadí atributů, v jakém se mají zobrazovat uživatelům, lze nastavovat pomocí šipek   ve sloupci Poř.. U každého atributu se zobrazuje jeho název, případně popis, datový typ (v případě datového typu Uživatelské výčtové typy je ve sloupci Výčtový typ uvedeno, o jaký uživatelský výčtový typ se jedná), povinnost atributu a možnost vícenásobné volby. Úplné údaje o atributu lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit. Příslušný atribut lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Editovat lze pouze atributy, které dosud nebyly vyplněny uživateli v příslušné aplikace (jakmile alespoň jeden uživatel daný atribut v aplikaci pro sběr vyplní, editace tohoto atributu se uzamče). Označené atributy je možné ze šablony odebrat stisknutím tlačítka .

Při mazání atributů nedochází k jejich totálnímu mazání. Odebírané atributy jsou pouze označeny jako zrušené a jako takové se již nenabízejí uživatelům k vyplnění. Tento způsob je zvolen pro případné pozdější zpracování dat vyplněných uživateli před vlastním zrušením atributu.

Nový uživatelský atribut se do šablony přidá pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde je nutné vyplnit název atributu, jeho datový typ, povinnost a možnost vícenásobné volby. Položka Popis atributu umožňuje zadat bližší vysvětlení účelu daného atributu a může sloužit jako nápověda uživatelům, jak příslušný atribut vyplnit. Žádoucí je rovněž vložení anglické varianty názvu a popisu atributu pro uživatele pracující v anglické verzi UIS. Položka Typ udává datový typ atributu. V případě volby Uživatelské výčtové typy se příslušný výčtový typ zvolí v zobrazené nabídce Výčtový typ. Položka Povinný určuje povinnost atributu. Je-li nastavena hodnota ano, bude atribut označen jako povinný a vyplnění tohoto atributu bude po uživateli striktně vyžadováno. V případě hodnoty ne bude atribut chápán jako volitelný. Položka Vícenásobný určuje, zda uživatel může u příslušného atributu vyplnit více možností nebo pouze jedinou. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Nově založeny atribut se zobrazí v přehledu všech atributů šablony, kde s ním lze dále pracovat (např. měnit pořadí).

Pro definici a správu uživatelských výčtových typů je určena aplikace Uživatelské výčtové typy.

Nastavení výchozí hodnoty atributu

Přes ikonu ikonu ve sloupci Upravit lze kromě editace atributu nastavit i jeho výchozí hodnotu, která se do atributu předvyplní při vyplňování atributu uživatelem. Uživatel může tuto hodnotu ponechat, nebo ji změnit dle svého uvážení. Defaultní hodnota se zadá do zobrazeného pole a potvrdí se stisknutím tlačítka .