May 26, 2020   9:45 a.m.      Dušan        
University information system

Přihlašovací údaje do UIS


Uživatelské jméno a heslo jsou systémem automaticky vygenerovány jako řetězce několika znaků. Tyto informace získá automaticky:

  • student po zápisu do prvního semestru studia, například při úvodu do studia, při imatrikulaci. Student, který podal elektronickou přihlášku a jehož fakulta to umožňuje, může přihlašovací údaje získat po zápisu z aplikace Elektronická přihláška ke studiu na  PEVŠ;

  • zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru na personálním oddělení.

Login (uživatelské jméno) je řetězec znaků, který se používá k jednoznačné identifikaci osoby v systému. Tvar loginu může být v různých systémech různého tvaru a délky. Na Panevropské vysoké škole je jeho délka nejvýše 15 znaků. Login je informačním systémem generován automaticky a vychází z příjmení uživatele. Protože se však některá příjmení vyskytují častěji, je nutné doplňovat je o další znaky, zpravidla počáteční písmeno jména, případně pořadová číslice.

Pokud vstupní údaje do UIS takto nezískají nebo heslo zapomenou, mohou kontaktovat fakultního, popř. univerzitního integrátora, který po dohodě poskytne heslo i s nejnutnějšími informacemi potřebnými k přihlášení do UIS. Kontakt na systémového integrátora lze získat v aplikaci Systémoví integrátoři, která je dostupná i z hlavní stránky informačního systému.

Související témata nápovědy