Jun 2, 2020   11:11 a.m.      Xénia        
University information system

Evidence formulářů datových zpráv


Aplikace Evidence formulářů datových zpráv slouží ke správě číselníku formulářů datových zpráv pro datové schránky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním spis-ds-ciselniky.

Nový záznam se do číselníku vloží pomocí formuláře v úvodu stránky. Pole Externí kódNázev jsou povinná, je tedy nutné je vyplnit. Vyplněný formulář se následně odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných formulářů datových zpráv je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je seřazen podle názvu. Ve sloupci Zrušeno je uveden příznak, zda je daný typ formuláře zrušený nebo nadále aktivní. Jednotlivé záznamy je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Formuláře datových zpráv, které nejsou přiřazeny k žádnému typu dokumentu, je možné označit zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a smazat stisknutím tlačítka .

Číselník formulářů datových zpráv je využíván v aplikaci Způsob přenosu dokumentů z aplikací UIS do spisové služby, kde je možné formuláře nastavovat k jednotlivým typům dokumentů.