Sep 23, 2020   8:27 a.m.      Zdenka        
University information system

Nastavení


vývěska!nastavení

Aplikace Nastavení umožňuje uživateli přizpůsobit chování aplikace Vývěska. Nastavení je rozděleno do záložek popsaných níže.

Nastavení vývěsky

V záložce Nastavení vývěsky lze zvolit počet příspěvků, které se mají zobrazovat na jedné stránce ve složkách Vývěsky. Výběrem příslušné položky z nabídky je možné zobrazovat všechny příspěvky složky nebo jen určitý počet. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Nastavení složek

V záložce Nastavení složek lze hromadně nastavit sledování nebo nesledování jednotlivých složek stromu vývěsky a nastavit zasílání e-mailových upozornění o nově vložených příspěvcích ve zvolených složkách.

Složky, jejichž příspěvky chce uživatel sledovat (ať už přes aplikaci Nové příspěvky nebo v Osobní administrativě), je možné označit zatržením políčka ve sloupci Sledovat. Pro zrušení odběru příslušné složky se pole odškrtne. Implicitně je nastaveno sledování všech složek. Pokud má uživatel nastaveno nesledování složky, pak její nově založená podsložka je automaticky nastavená jako nesledovaná.

Zatržením pole ve sloupci Zasílat e-maily je možné nastavit zasílání informačních e-mailů při vložení nového příspěvku do příslušné složky.

Provedené změny je nutné uložit tlačítkem .