Jun 6, 2020   0:56 a.m.      Norbert        
University information system

Specifické potřeby studenta


Aplikace Specifické potřeby studenta je určena k evidenci specifických potřeb zvoleného studenta. Evidované záznamy jsou vykazovány při pravidelném sběru do registru studentů (CRS). Do aplikace je možné vstoupit ze Studijní evidence. Aplikace je přístupná pouze uživatelům s právem specif-potr.

Informace o každé specifické potřebě se eviduje v samostatném záznamu. Nový záznam je možné přidat prostřednictvím připraveného formuláře, kde je nutné z nabídy zvolit specifickou potřebu studenta a v položce Odkdy uvést datum, ve kterém byla specifická potřeba zaevidována (zpravidla aktuální datum, nebo datum nástupu do studia). V položce Dokdy je možné uvést datum, ve kterém student oznámil zánik specifické potřeby nebo ke kterému vysoká škola zjistila zánik takovéto potřeby. Jedná se o nepovinný údaj a při zakládání nového záznamu se zpravidla nevyplňuje. Dále je možné uvést interní poznámku. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Všechny evidované specifické potřeby zvoleného studenta jsou uvedeny v přehledové tabulce. Uváděny jsou i historické záznamy. Údaje je možné editovat prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit. Stejná ikona se použije při evidování konce platnosti příslušného záznamu. Jelikož evidence specifických potřeb není přímo navázána na evidenci studií, nemusí být specifické potřeby studenta ukončovány s ukončením studia.

Chybně evidované záznamy je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . V případě, že daný záznam byl již vykázán do CRS, může být možnost editace a mazání tohoto záznamu omezena.