19. 9. 2020  21:19      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Univerzitní úsek


Úseky dělí akademický rok na části, které se musí dodržet po celou dobu jeho průběhu. Jako úsek roku je brán celý rok, semestr, trimestr a kvatrimestr. Pomocí úseků jsou rozpoznávány jednotlivé části akademického roku (například zimní a letní semestr) a kontrolovány jejich časové návaznosti. Z evidovaných úseků se volí způsob evidence fakultního období.

Nabídka pro zakládání úseků obsahuje možnosti dělení na: celý rok, semestry (dělení roku na dvě části), trimestry (dělení na třetiny roku) a kvatrimestry (dělení na čtvrtiny roku). Požadované členění se založí stisknutím tlačítka .

Založená dělení jsou řazena v přehledové tabulce. Dělení lze odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze jen ta dělení, která nejsou použita ve fakultních obdobích.