11. 8. 2020  18:02      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Milníky


Prostřednictvím milníku lze stanovit termíny nebo časové intervaly akcí konaných během akademického roku na vysoké škole a fakultách. Kapitola se zabývá těmi nejdůležitějšími, které řídí spouštění důležitých akcí.

Akreditační období (akred-obdobi)

Milníkem je možné nastavit období, ve kterém probíhají (re)akreditace. V Záznamníku učitele se vyučujícím v této době zobrazuje upozornění na probíhající (re)akreditace. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Doplnění údajů přijíždějícími studenty (int-doplnit)

Milník stanovuje termín, do kterého musí přijíždějící zahraniční studenti doplnit potřebné informace v aplikaci Doplnění osobních údajů. Milník není zobrazován v harmonogramu období, pouze se vypisuje v aplikaci. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Zahraniční oddělení, který není na PEVŠ aktivován.

Editace ISP doktorandem (phd-editace-isp-doktorandem)

Milník udává datum, do kterého je zpřístupněna editace individuálního studijního plánu doktorandovi. Milník se váže k počátečnímu období studia.

E-přihlášky (e-prihl)

Milník stanovuje období pro podávání e-přihlášek. V tomto termínu je uchazečům přístupná aplikace pro podání e-přihlášky ke studiu. Termín podávání lze pro jednotlivé typy přijímacích zkoušek posunout atributem typu přijímací zkoušky Podávání e-přihlášek.

Konec rezervace z předubytování (koleje-predubyt-konec_rezerv)

Milník stanovuje datum, dokdy budou platné rezervace z předubytování. Milník není zobrazován v harmonogramu období. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Předubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Manipulace s požadavky učitelů (pozadavky_vedouci)

Milník stanovuje období, ve kterém mohou vedoucí pracovišť manipulovat s požadavkovými listy k rozvrhu v aplikaci v Požadavky pracovníkůPortálu vedoucího. Milník musí být nastaven v období, ve kterém jsou požadavky sbírány. Milník není zobrazován v harmonogramu období, pouze se vypisuje v aplikaci pro schvalování.

Nominace přijíždějících studentů (int-nominace)

Milník stanovuje období, ve kterém mohou koordinátoři zahraničních institucí nominovat své studenty prostřednictvím aplikace Nominace studentů. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Zahraniční oddělení, který není na PEVŠ aktivován.

Období (obdobi)

Milník vymezuje studijní část akademického roku, může mít délku trvání jeden rok, jeden semestr, trimestr apod. Počátek prvního období v akademickém roku musí souhlasit s počátkem milníku univerzitního období. Konec posledního období v akademickém roce se musí shodovat s koncem milníku univerzitního období. Je-li v akademickém roce evidováno více období, pak jejich konce a začátky musí navazovat.

Příklad: Termín univerzitního období je 12. 9. 2016 – 10. 9. 2017. Termín ZS bude 12. 9. 2016 – 13. 2. 2017. Termín LS bude 13. 2. 2017 – 10. 9. 2017.
Není-li definován milník Období, nejsou v aplikaci Harmonogram výuky zobrazována žádná data.
Období pro výměnné pobyty (zahraniční studenti) (exc-time)

Milník se používá k vymezení období, které se zahraničním studentům tiskne na akceptačním dopise. Není-li milník nastaven, bere se v úvahu milník Období. Milník není zobrazován v harmonogramu období. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Zahraniční oddělení, který není na PEVŠ aktivován.

Odvolání k žádosti o ubytování (koleje-odvolani)

Milník stanovuje rozsah období, ve kterém mohou stávající studenti se zamítnutou žádostí o ubytování podávat odvolání. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Odvolání k žádostem o ubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Odvolání k žádosti o ubytování uchazeči (v systému návratek)

Milník stanovuje rozsah období, ve kterém mohou přijatí uchazeči se zamítnutou žádostí podávat odvolání v systému elektronických návratek. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Odvolání k žádostem o ubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Podávání přihlášek ke státní zkoušce (prihlaska-sz)

Milník udává časový interval, kdy se studenti mohou přihlašovat na státní zkoušku a vybírat si povinně volitelné předměty státní zkoušky. Platnost milníku se nekotroluje v aplikacích pro studijní referentky, ty mohou přihlašovat studenty mimo tetmín milníku i bez nastavení milníku.

Podávání žádostí o koleje (koleje-zadost)

Milník stanovuje období, ve kterém mohou studenti podávat žádosti o ubytování na kolejích. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Koleje, který není na PEVŠ aktivován.

Podávání žádostí o koleje uchazeči (v systému návratek) (navratky-koleje-zadost)

Milník stanovuje období pro podávání žádostí o ubytování na kolejích pro agendu elektronických návratek. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Koleje a modul Návratka.

Prohlížení e-přihlášek (e-prihl-prohl)

Milník stanovuje rozsah období pro prohlížení e-přihlášek. V tomto termínu mohou uchazeči prohlížet svoji podanou přihlášku a to i po termínu pro podávání e-přihlášek. Jeho počátek by měl být stejný jako počátek podávání e-přihlášek. Termín konce může být libovolně delší jako termín konce podávání e-přihlášek.

Předubytování na kolejích (koleje-predubyt)

Milník stanovuje rozsah období, ve kterém mohou studenti provádět rezervaci ubytování na kolejích. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Předubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Předubytování na kolejích pro uchazeče (v systému návratek) (navratky-koleje-predubyt)

Milník stanovuje rozsah období, ve kterém mohou uchazeči provádět rezervaci ubytování na kolejích v systému elektronických návratek. Milník není zobrazován v harmonogramu období. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Předubytování a modul Návratka.

Předubytování pouze na pokoje z předcházejícího roku (koleje-predubyt-pokoj)

Milník stanovuje rozsah období, ve kterém mohou stávající studenti provádět rezervaci předubytování, ale pouze na pokoje, ve kterých jsou aktuálně ubytovaní. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Předubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Přihlašování k tématům závěrečných prací (temata_zp_prihlasovani)

Milník stanovuje období, ve kterém se studenti mohou přihlašovat na vypsaná témata závěrečných prací. Omezení lze zadávat zvlášť pro každý stupeň. Milník je neunikátní, proto ho lze pro jedno studijní období uvést několikrát a rozlišit tak jednotlivá kola přihlašování. Při nezadaném milníku není přihlašování na témata závěrečných prací časově omezeno.

Přijímací řízení (prij-riz)

Základní milník udávající období, ve kterém mohou probíhat akce spojené s přijímacím řízením. Po zaevidování milníku je možné připravit přijímací řízení, následně mohou studijní referentky vkládat doručené papírové přihlášky. Milník není zobrazován v harmonogramu.

Registrace (reg)

Milník určuje rozsah období, ve kterém mohou studenti v daném odbobí provádět registrace předmětů.

Registrace - 2. kolo (reg-k2)

Milník udává rozsah období, ve kterém bude probíhat 2. kolo registrací předmětů studenty. V rámci druhého kola si student může registrovat další předměty a nově registrované předměty odstranit, nemůže však manipulovat s předměty registrovanými v prvním kole registrací (resp. s předměty registrovanými před obdobím vymezujícím druhé kolo).

Rezervace místností (rezervace_mistnosti)

Milník udává období, ve kterém mohou uživatelé provádět rezervace místností přes aplikaci Rezervace místností. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Rozsah období z hlediska platnosti nároků na připojení k internetu (obd_popl_net)

Určuje rozsah univerzitního úseku z hlediska platnosti nároků na servery podmíněných zaplacením poplatku za placené služby v daném období. Používá se pro 'přetížení' klasického rozsahu období (ten se bere jako default v případě nezadání tohoto milníku. Typicky pokud má poplatek zaplacený na ZS zajistit aktivní účet ještě několik dní po zkončení ZS. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Rozsah prezenční rozvrhované výuky (prez_vyuk)

Milník určuje rozsah prezeční rozvrhované výuky - počítá se podle něj rozsah týdnů v aplikaci Harmonogram výuky. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Rozsah univ. období pro koleje (uo-koleje)

Rozsah univerzitního období pro koleje – slouží k jednoznačnému stanovení, v jakém univerzitním období danému datum připadá. Období pro koleje má trvání přesně jeden rok (např. 15. 7. 2006 – 15. 7. 2007). Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Rozsah univ. období pro ubytovací stipendia (uo-ubytstip)

Období pro ubytovací stipendia – Používá se k vymezení intervalu měsíců, které budou vkládány k žádostem o ubytovací stipendia podaným za dané univerzitní období. Ze zadaného intervalu se odvodí počáteční a koncový (ten je vždy o jeden nižší) měsíc stipendia. Dále se přesného data použije pro rozhodnutí, do kterého období se má zařadit podaná žádost (vzhledem k aktuálnímu dni). Milník není zobrazován v harmonogramu období. Na PEVŠ nemá smysl tento milník nastavovat, ubytovací stipendia se nevyplácí.

Sběr návratek (navratky)

Milník stanovuje období otevření elektronických návratek pro přijaté uchazeče ke studiu.

Sběr požadavků učitelů (pozadavky_ucitele)

Milník vymezuje období, ve kterém mohou vyučující podávat požadavkové listy k rozvrhu (osobní požadavky v aplikaci Rozvrhové omezení učitele, požadavky na předmět v aplikaci Omezení předmětu).

Standardní ubytovací období (koleje-obdobi-ubytovani)

Milník stanovuje rozsah období, které má být považováno za standardní období pro ubytování pro potřeby tisku ubytovacích průkazů v předubytování. Milník není zobrazován v harmonogramu období. Pro správnou funkci milníku je nutný modul Předubytování, který není na PEVŠ aktivován.

Studium cizinců (int-studium)

Milník vymezuje rozsah období, které je tištěno na dokument Potvrzení o studiu pro cizince. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Termín úhrady poplatků pro nově nastupující (termin_uhrady_skol_prihl)

Milník stanovuje termín, dokdy má být uhrazeno školné a další poplatky pro nově nastupujcí studenty. Podle milníku se nastavuje splatnost fakturací vytvářených pro přihlášky při zadání rozhodnutí o přijetí k přihlášce. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Termín úhrady školného (termin_uhrady_skolneho)

Milník stanovuje termín, dokdy má být uhrazeno školné na daný semestr (akademický rok začínající daným semestrem) pro stávající studenty, kteří se budou zapisovat do tohoto období a mají povinnost platit školné resp. jiný odpovídající poplatek spojený se studiem. Pokud je milník nastaven, může ho systém využít pro generování splatnosti rozhodnutí o školném (použití záleží na konfiguraci modulu Financování). Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Ubytování cizinců (int-ubytovani)

Milník vymezuje rozsah období, které je tištěno na dokument Potvrzení o ubytování pro cizince. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Univerzitní období (univ-obdobi)

Milník vymezuje období trvání akademického roku a má délku trvání jeden rok.

Uzamčení editace publikací (vv-lock-pub)

Milník udává období ve kterém jsou uzamčeny k editaci publikace napojené na projekt a zároveň není možné napojovat na projekty další publikace. Milník není zobrazován v harmonogramu období. Milník je využíván v modulu Publikace, který není na PEVŠ aktivován.

Uzávěrka schvalování témat závěrečných prací (temata_zp_schvalovani)

Milník stanovuje termín dokdy je možné schvalovat témata závěrečných prací navržená vyučujícími. Omezení lze zadávat zvlášť pro každý stupeň. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Uzávěrka vypisování témat závěrečných prací (temata_zp_vypisovani)

Milník udává termín udává dokdy mohou školitelé a vedoucí závěrečných prací vypisovat témata závěrečných prací.

Uzávěrka zadávání hodnocení (zk-zpravy-doplneni)

Milník řídí dostupnost funkce Automatické doplnění hodnocení ve zkušební zprávě, prostřednictvím které se studentům, jenž se nedostavili ani na jeden zkušební termín automaticky doplňuje odpovídající hodnocení (nedostavil se). Tato operace se provádí až těsně před tiskem a odevzdáním zkušební zprávy na studijní oddělení. Je-li milník nastaven, je funkce automatického doplnění hodnocení dostupná v době dané milníkem. V případě nenastavení milníku je možné funkci využít i po konci příslušného období. Termín milníku by neměl být nastaven na dřívější dobu než je milník pro uzávěrku zkušebních zpráv.

Uzávěrka závěrečných prací (uzaverka_zp)

Milník udává, do kdy mohou studenti, kteří v daném období končí své studium státní zkouškou, vkládat závěrečné práce do UIS a provédět jejich odevzdání.

Uzávěrka zkušebních zpráv (zk-zpravy)

Milník udává termín, do kterého mohou vyučující vkládat známky do zkušebních zpráv UIS. Termín může přesáhnout datum ukončení studijního období, což umožňuje zadávat známky například ze zimního semestru v průběhu následujícího letního. Datum složení zkoušky musí spadat do termínu, který udává tento milník. Není-li hodnota milníku udána, pak se za konečný termín bere konec období. Po termínu udaném milníkem mohou známky vkládat studijní referentky a osoby se speciálním právem (většinou jsou to studijní proděkani), ale pouze pod svým vlastním jménem nebo pod jménem garanta předmětu.

Pro učitele je směrodatná uzávěrka zkušebních zpráv, není-li zadána, pak se bere konec období. Pro studijní referentky se za konečný termín považuje ten, který je pozdější (uzávěrka zpráv, konec období.)
Podle milníku se poznává konec platnosti předmětu při zveřejňování eLearningových osnov.
Zakládat odevzdávárny prací, archy průběžného hodnocení a vypisovat témata prací je možné až do konce platnosti milníku Uzávěrka zkušebních zpráv.
Výběr komise SZ (prihlaska-komise-sz)

Milník udává rozsah období, ve kterém je studentům zpřístupněn výběr komise státní zkoušky v přihlášce k SZ.

Výběr platebního kalendáře (fin-plat-kal)

Milník udává období, ve kterém mohou studenti volit variantu platebního kalendáře v Portálu studenta v aplikaci Financování studia. Milník není zobrazován v harmonogramu období.

Vypisování termínů zkoušek (terminy)

Milník stanovuje období, kdy mohou zkoušející vypisovat zkušební termíny. Podle milníku se zobrazují termíny studentům v Přihlašování na zkoušky a učitelům v Přehledu vypsaných termínů. Před počátkem platnosti milníku jsou termíny zobrazovány pouze v aplikaci Záznamníku učitele Seznam vypsaných termínů. Milník je vícenásobný (může být pro dané období použit vícekrát). Toho lze využít při vypisování tzv. prosloužených termínů zkoušek, pro zajištění krátkého časového úseku, kdy učitelé nesmějí zkoušet. Například vyučující zkouší studenty v letním semestru 2016/2017 z předmětu vypsaného ke studiu v předchozím zimním semestru 2016/2017. V průběhu zápisů studentů do LS 2016/2017, který trvá týden, učitelé nesmějí vypisovat termíny zkoušek. Milník se nezobrazuje v harmonogramu období, je zobrazen v aplikaci pro vypisování termínů.

Výsledky přijímacích zkoušek (vysl-prijimacek)

Milník stanovuje období zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v UIS.

Výuková část (vyuka)

Milník stanovuje rozsah výukové části v aplikaci Harmonogram výuky. Zadaný interval se automaticky rozdělí na odpovídající počet týdnů výuky a tyto se pak vypisují i s daty a udáním sudosti a lichosti týdne.

Milník rovněž ovlivňuje platnost rozdělení studentů do studijních skupin.
Zápis (zap)

Milník otevírá studentskou aplikaci pro zápis do dalšího období studia. Studijním referentkám se zápisová aplikace otevírá standardně dva měsíce před začátkem nového studijního období a je přístupná během celého studijního období. Tento milník musí být nastaven v příslušném období již v době registrací předmětů, aby mohli garanti předmětů vyřizovat výjimky plynoucí z registrací. Pokud probíhají registrace na letní semestr, pak v tomto období musí být milník nastaven.

Zápis - 1. kolo (zap-k1)

Milník otevírá studentskou aplikaci pro první kolo ručních zápisu předmětů do dalšího období studia. V prvním kole si studenti mohou zapisovat předměty 1. třídy.

Zápis - 2. kolo (zap-k2)

Milník otevírá studentskou aplikaci pro druhé kolo ručních zápisu předmětů do dalšího období studia. V druhém kole si studenti mohou zapisovat předměty 1. a 2. třídy.

Zápis - 3. kolo (zap-k3)

Milník otevírá studentskou aplikaci pro třetí kolo ručních zápisu předmětů do dalšího období studia. V třetím kole si studenti mohou zapisovat předměty všech tříd.

Zkouškové období

Milník slouží pro vymezení zkouškového období v harmonogramu akademického roku. Milník má pouze informativní charakter a není využíván aplikacemi UIS..

Změny v zápisech (zap-zmeny)

Milník udává rozsah období, ve kterém mohou studenti provádět změny v zapsaných předmětech. Počátek milníku by měl být nastaven stejně jako počátek milníku Zápis.

Zveřejnění komisí SZ (sz-zverejneni-komisi)

Milníkem se řídí posílání e-mailů studentům zařazeným do komisí SZ, členům komisí SZ a vedoucím prací, jejichž práce se obhajují u komisí. Milník je unikátní, v případě dvou termínů státnic v rámci jednoho období se musí posunout.

Související témata nápovědy