Jun 2, 2020   9:03 a.m.      Xénia        
University information system

Tvorba penále


Penále je předepisováno studentům, kteří provedli úhradu školného (nebo splátky) po termínu splatnosti. Návrh na penále lze vytvořit ve chvíli, kdy student uhradí celou požadovanou částku školného nebo splátky. Záložka Tvorba penále umožňuje zobrazení sestav navrhovaných penále a z těchto návrhů umožňuje hromadně zakládat rozhodnutí o penále.

Sestava navržených penále se vytvoří pomocí formuláře v úvodu aplikace. Filtry jsou vzájemně provázané a nemusí být zvoleny všechny položky. Důležitý je však výběr správného univerzitního období, pro které se mají rozhodnutí vytvářet. Požadovaná sestava se zobrazí stisknutím tlačítka .

Zobrazená sestava obsahuje jméno studenta s identifikací jeho studia a výši vypočítaného (navrženého) penále. Ikona ve sloupci Evidence slouží ke vstupu do aplikace Financování studia zvoleného studenta.

Uhradil-li student více rozhodnutí po splatnosti, je částka penále stanovena jako součet dílčích penále. Student se tak v seznamu zobrazí pouze jednou.

Stisknutím tlačítka , které je umístěno pod seznamem, lze z označených návrhů penál vytvořit rozhodnutí. Studenti s vytvořeným penále jsou následně k dohledání v záložce Vytvořená penále.