May 26, 2020   9:46 a.m.      Dušan        
University information system

Vytvořená penále


V záložce Vytvořená penále je možné vytvářet seznamy studentů, kterým bylo vyměřeno penále za pozdní platby.

Seznam studentů se vytvoří nastavením omezujících podmínek formuláře a stisknutím tlačítka . V seznamu jsou zobrazena všechna penále studentů dle zvolených kritérií. Má-li student vytvořeno více penále, může být v seznamu uvedené vícekrát. Sestava obsahuje jméno studenta s identifikací jeho studia a výši částky stanovenou v rozhodnutí o penále. Ve sloupci Ruční částka může být vypsána výsledná výše požadované částky k úhradě po korekci, je-li u rozhodnutí o penále zadána. Ve sloupci Zaplaceno je uvedena výše uhrazené částky daného rozhodnutí (celková výše částek připárovaných k rozhodnutí). Není-li rozhodnutí zcela uhrazeno, je částka vypsána červeně. Ve sloupci Důvod je uveden důvod platby, resp. typ poplatku. Ve sloupci Období je vypsáno studijní období, do kterého je rozhodnutí o financování zařazeno. Ve sloupci Zadáno je uvedeno datum vytvoření rozhodnutí o penále. Sloupec Var. symbol pak obsahuje variabilní symbol přidělený u rozhodnutí.

Ikona ve sloupci Detail slouží ke vstupu do aplikace Financování studia vybraného studenta, kde je možné příslušné rozhodnutí o financování a jeho atributy měnit.

Prostřednictvím tlačítka umístěného pod seznamem studentů, je možné pro označené studenty vytisknout rozhodnutí o penále.