Sep 18, 2020   6:02 p.m.      Eugénia        
University information system

Souhrnné hodnocení úspěšnosti předmětů


Aplikace Souhrnné hodnocení úspěšnosti předmětů umožňuje souhrnně zobrazit výsledky u jednotlivých předmětů dle možných typů jejich ukončení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-p nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a studijní období, pro něž se má přehled sestavit. Následně je zobrazen seznam předmětů zvoleného období. U každého předmětu je zobrazen jeho kód, název, jméno garanta a počet studentů předmětu. Seznam lze omezit na předměty konkrétní formy studia, případně abecedně. Pro zobrazení sestavy výsledků se v seznamu označí požadované předměty a stiskne se tlačítko .

V zobrazené sestavě jsou vypsány seznamy předmětů podle jednotlivých typů ukončení, se kterými mají studenti tyto předměty zapsány. Pro každý předmět je pak uveden počet výsledných hodnocení, které byly studentům v předmětu uděleny, případně počet studentů, kteří hodnocení dosud uděleno nemají. Pomocí filtru v úvodu aplikace je možné seznamy předmětů omezit pouze na předměty zvoleného studijního zaměření.