Sep 30, 2020   5:14 p.m.      Jarolím        
University information system

Skupiny předmětů státních zkoušek


Aplikace Skupiny předmětů státních zkoušek slouží k evidenci skupin předmětů státní zkoušky ve zvoleném studijním období. Do skupin se sdružují předměty státní zkoušky, které jsou evidované v aplikaci Správa předmětů státních zkoušek. Z evidovaných skupin se tvoří šablony předmětů státní zkoušky v aplikaci Šablony předmětů státních zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Nová skupina předmětů se založí přes formulář v úvodu aplikace, kde se vyplní její název a potvrdí se stisknutím tlačítka . Název skupiny může být libovolný, ale měl by vypovídat o tom, pro koho je skupina určena nebo jaké předměty obsahuje.

Seznam všech skupin předmětů SZ evidovaných ve zvoleném období je zobrazen v přehledové tabulce. Kliknutím na ikonu ve sloupci Doplňující info se zobrazí všechny šablony předmětů SZ, ve kterých je zvolená skupina zařazena. Kliknutím na ikonu lze přejít do správy skupin příslušné šablony.

Přes ikonu ve sloupci Předměty je možné přejít do správy předmětů zvolené skupiny. Předměty se do skupiny přiřazují z nabídky, která obsahuje všechny předměty SZ evidované ve zvoleném období (viz Správa předmětů státních zkoušek) a které nejsou do skupiny již přiřazeny. Požadovaný předmět se zvolí z nabídky a potvrdí tlačítkem . Předměty zařazené ve zvolené skupině jsou vypsány v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pokud již existují přihlášky ke státní zkoušce, ve kterých byla skupina použita, nelze s předměty skupiny manipulovat.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze upravit název zvolené skupiny. Skupiny lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka Odebrat. Smazat lze pouze skupiny, které nejsou přiřazeny do žádné šablony.

Skupiny předmětů lze mezi obdobími kopírovat. Kopírované skupiny se označí, vybere se cílové období a stiskne tlačítko . Před kopírováním lze určit, zda se má kopírovaná skupina a její předměty v cílovém období přepsat. Pokud bude tato možnost využita, pak se skupiny a předměty evidované v cílovém období přepíší. V opačném případě se shodné skupiny při kopírování přeskočí.