May 26, 2020   9:26 a.m.      Dušan        
University information system

Tematické celky


Tematické celky předmětů státní zkoušky jsou okruhy otázek předmětů doplněné o další podrobnosti. Evidují se v slovenském, resp. anglickém jazyce, přičemž jazyk se volí výběrem záložky v úvodu stránky. Tematické celky může zadávat garant předmětu nebo uživatel s oprávněním stud-e.

Možnost editace tematických celků garantem předmětu se řídí atributem studijního období Úprava předmětů SZ garantem. Není-li atribut v příslušném studijním období nastaven, mohou garanti předmětů tematické celky pouze prohlížet.

Tematické celky se zobrazují v aplikaci Studijní plány a studenti si také mohou zobrazit v přihlášce ke státní zkoušce.

Zadávání tematických celků

Tematické celky se postupně vyplňují do připravených polí. Samostatně se zadává název celku a jeho popis. Název celku se nesmí opakovat, musí být pro daný předmět a jazyk jedinečný a může může obsahovat maximálně 400 znaků. Popis je pak omezen na maximálně 1000 znaků. Množství polí na stránce se rozšiřuje vždy o jeden kliknutím na tlačítko . U předmětu lze evidovat až 80 celků (otázek). Vyplněná pole se uloží tlačítkem .

Garant předmětu edituje tematické celky ve skladu předmětů SZ. Jakmile editaci dokončí, stiskne tlačítko , které příslušnému systémovému integrátorovi zašle e-mailem informaci o změně tematických celků předmětu. Systémový integrátor pak tematické celky ze skladu předmětů SZ zkopíruje do příslušného studijního období.

Tematický celek se odstraní tak, že se smaže jeho název a popis a formulář se uloží, nebo je možné jej smazat v prohlížení tematických celků.

Pořadí tematických celků lze upravit v jejich prohlížení, kam lze přejít přes odkaz Prohlížení tematických celků v úvodu editační aplikace.

Prohlížení tematických celků

Aplikace slouží k prohlížení tematických celků zvoleného předmětu státní zkoušky.

Seznam tematických celků zvoleného předmětu je zobrazen v přehledové tabulce. Každý tematický celek je rozdělen na název (zobrazuje se tučně) a popis. Prostřednictvím ikon   ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých celků.

Označené tematické celky je možné smazat kliknutím na tlačítko .