19. 9. 2020  21:40      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Evidence účtů pro vyplacení stipendií


administrativní úkony!definice

Aplikace Evidence účtů pro vyplacení stipendií slouží ke správě seznamu bankovních účtů, ze kterých je možné vyplácet stipendia. U každého účtu lze stanovit typy stipendií, které lze z účtu vyplácet a pro koho se má účet použít (fakulta a stupeň studia). V případě nalezení více vhodných účtů pak o použití konrétního rozhoduje zadaná preference - čím je nižší, tím větší má účet prioritu. Z evidovaného seznamu účtů pak UIS automaticky vybere vhodný účet pro výplatu při zadání stipendia studentovi. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-ucty-e.

Nový účel lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se zadá číslo účtu a z nabídky se zvolí příslušná banka. Volitelně lze zadat poznámku pro interní potřebu. Přidání se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných účtů je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Typ stipendia je u každého učtu uvedeno, které typy stipendií lze z účtu vyplácet. Sloupec Fakulta určuje fakulty, které mohou stipendia z účtu vyplácet. Ve sloupci Stupeň je pak uvedeno, pro jaký stupeň studia je použití účtu omezeno. Uvedené údaje lze editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Editace, kde lze upravit jak samotné parametry účtu, tak i rozsah jeho použití. Účty, které dosud nebyly pro výplatu stipendií použity je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .