11. 8. 2020  9:14      Zuzana        
Univerzitný informačný systém

Hromadné odstranění dokumentů z archivu


Aplikace Hromadné odstranění dokumentů z archivu slouží pro hromadnou práci s oficiálními dokumenty uloženými v elekronické archivu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním archiv-hrom-a.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro stanovení kritérií, podle kterých je možné dohledat dokumenty, jež se mají smazat. Vyhledávání je omezeno pouze na dokumenty, které datem svého tisku spadají do aktuálního období. Obsah vyplněného formuláře lze vyčistit tlačítkem , jméno uživatele, který dokumenty tiskl lze z formuláře zrušit kliknutím na odkaz vymazat.

Seznam dokumentů vyhovujících zadaným kritériím je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazení je omezeno maximálně na 1000 záznamů. U každého dokumentu je uvedeno jméno studenta včetně identifikace jeho studia, data tisku a jména uživatele, který tiskl provedl. Seznam zobrazených dokumentů je možné seřadit vzestupně nebo sestupně podle data tisku. Prostřednictvím ikony ve sloupci Individuální archiv lze přejít do individuálního archivu zvoleného studenta - aplikace Odstranění dokumentů z archivu. Dokumenty, které se mají smazat, se označí (individuálně nebo hromadně pomocí tlačítek nad/pod seznamem) a tlačítkem se z archivu odstraní. Smazané dokumenty již nelze obnovit.

Společně s originálem dokumentu je smazán i jeho duplikát. Diplom či vysvědčení, pro který je již vytvořen duplikát, nelze odstranit.