Aug 11, 2020   8:41 a.m.      Zuzana        
University information system

Tisk duplikátů


Aplikace Tisk duplikátů umožňuje tisk duplikátů oficiálních dokumentů uložených v elektronickém archivu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním archiv-a nebo stud-e nebo stud-p, pro vlastní tisk duplikátů je zapotřebí právo vyr-cis-dipl-a.

Po vstupu do aplikace Tisk duplikátů se zobrazí pole pro vyhledání studenta, pro kterého se mají duplikáty tisknout. Hledání lze omezit dle fakulty a stavu studia. Jméno studenta se zadá do vyhledávacího pole a potvrdí stisknutím tlačítka . Vyhoví-li hledanému vzorku více studentů, zvolí se správný ze zobrazeného seznamu.

Jakmile je student zvolen, zobrazí se seznam oficiálních dokumentů, které mu byly vytištěny a archivovány pro jeho jednotlivá studia na PEVŠ. Zobrazeno je datum jejich tisku a jméno uživatele, který tisk provedl. Poté se označí dokumenty, jejichž duplikáty se mají vytisknout. Je možné označit více dokumentů a provést tisk hromadně. Tisk se provede tlačítkem , lze jej provádět opakovaně.

Z technologických důvodů není možné tisknout dodatky k diplomu v společně s ostatními dokumenty. Jejich tisk je nutné provést samostatně.

Při tisku diplomu a vysvědčení je společně a originálem dokumentu vytvořena i přední strana pro duplikát, která je následně použita při tvorbě vlastního duplikátu. Tím je zajištěno, že na duplikátu bude uveden například původní název univerzity, garantujícího pracoviště, studijního programu a odboru, správná jména s původními tituly osob, které zastávaly funkce rektora, děkana apod. Zadní strana duplikátu, která se připojuje až při tisku duplikátu, pak obsahuje potvrzení vydání druhopisu dokumentu, tj. aktuální datum a jméno děkana.

Duplikát diplomu nebo vysvědčení lze vytvořit po kliknutí na ikonu ve sloupci Tisk duplikátů. Zobrazí se formulář pro tvorbu nového duplikátu a také seznam duplikátů dříve vytvořených. Pro vytvoření nového duplikátu se zadá datum jeho vystavení (přednastaveno je aktuální datum) a jméno uživatele, který duplikát vystavuje. Tlačítkem se připraví požadovaný dokument.

Přehled evidovaných duplikátů zvoleného dokumentu je zobrazen v přehledové tabulce. Poslední duplikát v pořadí lze vytisknout kliknutím na ikonu . Tlačítkem lze poslední evidovaný duplikát v pořadí smazat a vrátit se k předchozímu (je-li vytvořen).