Jun 2, 2020   9:18 a.m.      Xénia        
University information system

Formáty diplomů


Aplikace Formáty diplomů slouží pro definici formátu tisku diplomů a používá se v případech, kdy je pro tisk diplomu použit jiný formát papíru než A4. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-sekvenci-a nebo vyr-cis-dipl-a.

Výchozím formátem pro tisk diplomů je formát A4. Tento formát je použit pro tisk diplomů všech fakult, typů studia a jazykových variant, pokud není v této aplikaci definována výjimka. Tu lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se v zobrazených nabídkách postupně zvolí fakulta, typ studia a jazyk diplomu a zvolí se formát, který má být pro tuto kombinaci použit. Stisknutím tlačítka je kombinace vložena do seznamu.

Seznam všech evidovaných kombinací je zobrazen v přehledové tabulce. Pokud má být pro tisk diplomu pro danou kombinaci opět používán formát A4, příslušná kombinace se označí a stisknutím tlačítka se z přehledu odstraní.