Jun 2, 2020   8:53 a.m.      Xénia        
University information system

Atributy průběhu studia


Aplikace Atributy průběhu studia umožňuje prohlížet a upravovat atributy zvoleného průběhu studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Skupina

Atribut slouží pro uložení čísla studijní skupiny, do které je student v daném období zařazen. Zařazení do studijních skupin se využívá převážně v prvním semestru, aby mohl být studentům přidělen pevný rozvrh. Rozdělování studentů do skupin zajišťuje aplikace Rozdělení studentů do skupin.

Zápis

Atribut obsahuje datum zápisu do daného období průběhu studia.