Jun 6, 2020   0:43 a.m.      Norbert        
University information system

Změna jazyka předmětu


Aplikace Změna jazyka předmětu umožňuje měnit jazyk studia zapsaného předmětu studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Změna jazyka, ve kterém je předmět studován, se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uveden současný jazyk studia a nabídka pro výběr nového jazyka. Tato nabídka obsahuje všechny jazyky nastavené u zvoleného předmětu v katalogu předmětů. Požadovaný jazyk se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Po jeho stisknutí dojde ke změně jazyka studia zvoleného předmětu a následně k návratu do aplikace Studované předměty.

Změnu jazyka lze provést pouze pokud se daný předmět vyučuje ve více jazykových variantách a tyto jsou u předmětu evidovány v Katalogu předmětů.