Sep 30, 2020   6:14 p.m.      Jarolím        
University information system

Výsledky předmětu


Aplikace Výsledky předmětu zobrazuje výsledky evidované u studovaného předmětu, umožňuje studijní referentce jejich vkládání, případně odebírání a dále umožňuje individuálně měnit výši kreditů, které jsou studentovi za úspěšné absolvování předmětu uděleny. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Výsledky evidované u zvoleného předmětu jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Zobrazuje se pořadové číslo pokusu, ukončení předmětu a dosažený výsledek. Ve sloupci Zadal je zobrazeno jméno uživatele, pod jehož jménem byl výsledek vložen, sloupec Změnil pak obsahuje jméno uživatele, který operaci skutečně provedl. Jména se mohou lišit. Pomocí tlačítka lze odebrat poslední evidovaný výsledek.

Nemá-li student předmět dosud úspěšně ukončen, zobrazuje se formulář pro vložení nového výsledku k předmětu. Zde se z nabídky Zadal zvolí osoba, jejímž jménem má být výsledek vložen (zobrazen je garant, administrativa nebo zkoušející předmětu), zvolí se vlastní výsledek a do pole Datum zadání se vloží datum, ke kterému má být výsledek evidován (např. datum získání, vložení, apod.). Výsledek se vloží stisknutím tlačítka .

Pokud má student předmět zapsán ve více obdobích, pak v uzavřených obdobích lze doplnit pouze neúspěšný výsledek. Kladný výsledek lze vložit pouze do aktuálního období.
Možnost výběru zadávající osoby je podmíněna nastavením atributu studijního období Referentky vkládají výsledky jako vyučující předmětu.

V části Kredity za předmět je možné změnit kreditovou hodnotu, kterou student za předmět získá. Zobrazen je aktuální zisk kreditů a pole pro zadání nové hodnoty. Změnu kreditové hodnoty je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

Pokud je nutné opravit počet kreditů většímu množství studentů, použije se aplikace Hromadná změna kreditů u zapsaných předmětů.
Pro vložení většího počtu výsledků předmětu je vhodnější použítí aplikace Zkušební zprávy.