Sep 26, 2020   1:25 p.m.      Edita        
University information system

Korekce údajů CRS


Aplikace Korekce údajů CRS umožňuje upravovat stav financování studentů, dobu přerušení studia a tituly evidované na jiné vysoké škole, zakládat nebo rušit studia na jiné vysoké škole. Tyto úpravy jsou evidovány pouze pro potřeby PEVŠ, do CRS se neodesílají.

Studia na jiných VŠ jsou zobrazena ve Studijní evidenci..

Nový záznam lze založit pomocí odkazu Založení studia na jiné vysoké škole, který je umístěn v nápovědném textu v úvodu aplikace. V zobrazeném formuláři se zvolí fakulta a forma studia a zadá se datum nástupu, případně vyřazení. Vyplněním pole Vyřazení se změní obsah menu Stav studia. Po vyplnění formuláře se kliknutím na  se zkontrolují vložené údaje a založí nové studium na jiné škole. Po založení studia aplikace přejde do části věnované financování, kde lze doplnit údaje o financování daného studia.

V přehledové tabulce v úvodu aplikace jsou zobrazena studia evidovaná v CRS k datu posledního sběru popř. ručně vložené záznamy. Uveden je název instituce, na které je studium vedeno, typ studia, forma, datum nástupu a datum vyřazení a stav studia. Kliknutím na datum nástupu/vyřazení se zobrazí formulář pro změnu data, kde je možné provést korekci.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Financování lze pro studia vedená na veřejných vysokých školách evidovat údaje o financování daného studia. Zatržením příslušného políčka lze určit, v kterém roce byl student zapsán do studia a zda platil školné. Změny je nutné potvrdit tlačítkem .

Kliknutím na ikonu ve sloupci Přestup lze přejít do aplikace Přestupy mezi studii, kde je možné evidovat přestupy studia.

Evidovaná studia lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .