Sep 29, 2020   5:12 a.m.      Michal, Michaela        
University information system

Přestupy mezi studii


Aplikace Přestupy mezi studii slouží k evidenci přestupů mezi studii vedenými na PEVŠ a na jiných VŠ. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-f nebo stud-nestand_oper.

Přestup mezi studii je vazba mezi dvěma studii, z nichž první skončilo přestupem na studium další. Jednoho přestupu se tedy účastní vždy právě dvě studia. Přestupy mohou být realizovány v rámci studií jedné univerzity, nebo i mezi studii různých institucí. Každé jedno studium může být součástí maximálně jedné sekvence přestupů, tj. předchází mu vždy nejvýše jedno předcházející studium, které skončilo přestupem na aktuální studium a následuje nejvýše jedno studium, které vzniklo ukončením aktuálního studia přestupem. Je-li mezi dvěma studii vazba předcházející–následující, předcházející studium musí být ukončeno neúspěšně, stavem ukončení, který indikuje přestup. Datum ukončení předcházejícího studia by se nemělo výrazně lišit od data nástupu následujícího. Typicky, např. při přestupech realizovaných uvnitř UIS, se tato data rovnají, nemusí to být ale pravidlem.

Správná a kompletní evidence přestupů mezi studii je důležitá, protože v některých agendách je celá sekvence přestupných studií považována za jediné studium, což může při nezaevidování přestupu způsobit odlišné výstupy např. v oblasti výpočtů poplatků za studium.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny informace o aktuálně zvoleném studiu. Níže jsou pak zobrazena studia, která zvolenému studiu předchází nebo na něj naopak navazují, případně nabídky umožňující takové studium vložit. Nabídky pro vložení předchozího a následujícího studia se plní ze seznamu studií vedených na UIS a evidovaných v aplikaci Korekce údajů CRS podle následujících pravidel:

  • Předchozím studiem zvoleného studia mohou být studia, která:

    • jsou neúspěšně ukončená;

    • mají datum vyřazení studenta ze studia o 60 dní menší než nástup na toto studium nebo maximálně o 60 dní větší.

  • Navazujícím studiem zvoleného studia mohou být studia, která:

    • mají datum nástupu studenta na studium o 60 dní větší než vyřazení z tohoto studia nebo maximálně o 60 dní menší.

Pro vložení návaznosti se příslušné studium zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Evidované návaznosti lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .