1. 6. 2020  23:55      Žaneta        
Univerzitný informačný systém

Studijní pobyt


Aplikace Studijní pobyt umožňuje evidenci a správu studijních pobytů, které student v rámci svého studia na PEVŠ absolvoval na některé z partnerských institucí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo zahranicni-b.

Nový studijní pobyt lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí stát a následně dohoda, v rámci které se výjezd uskuteční a zadá se datum odjezdu a příjezdu. V nabídce dohod jsou zobrazeny pouze aktivní dohody, které jsou určeny pro fakultu, na které je studium vedeno. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Pro správu zahraničních dohod je k dispozici aplikace Evidence zahraničních dohod.

Evidované studijní pobyty studenta jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého pobytu jsou uvedeny následující údaje:

  • Dohoda – označení dohody, v rámci které je výjezd uskutečněn. Název je složen z druhu dohody, názvu instituce a zkratky jazyka studia.

  • Stav – vyjadřuje, zda je student na výjezdu, nebo už pobyt ukončil. Při vložení pobytu se automaticky nastavuje stav student na výjezdu, po návratu studenta je zapotřebí provést ručně změnu na stav ukončený výjezd. Změna stavu se provede přes ikonu ve sloupci Upravit.

  • Skutečné odkdySkutečné dokdy – vyjadřují skutečná data odjezdu a příjezdu, která jsou odesílána do matriky studentů.

  • Splněny podmínky - uvádí, zda byly splněny podmínky studijního výjezdu. Nastavuje se pro ukončené výjezdy přes ikonu ve sloupci Upravit.

  • Překročení std. délky - udává, zda v souvislosti s výjezdem došlo k překročení standardní doby studia. Nastavuje se pro ukončené výjezdy přes ikonu ve sloupci Upravit.

  • Upravit – přes ikonu v tomto sloupci je možné provést změnu dohody, stavu pobytu a upravit skutečná data odjezdu a příjezdu, případně zaevidovat poznámku k výjezdu pro interní potřeby a pokud se výjezd nachází ve stavu ukončený, lze evidovat splnění podmínek studijního výjezdu a překročení standardní doby studia.

    Úplné smazání zadaných údajů o překročení standardní doby studia a splnění podmínek výjezdu lze provést změnou stavu výjezdu na probíhající a uložením. Následně lze opět změnit stav výjezdu na ukončený.

Evidované studijní pobyty je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .