Aug 13, 2020   10:18 p.m.      Ľubomír        
University information system

Roční hodnocení doktoranda - oborová rada


Aplikace Roční hodnocení doktoranda – - oborová rada poskytuje přehled studentů doktorského studia, kteří svým studiem spadají pod příslušnou oborovou radu, ve které je uživatel členem. Pro tyto studenty zobrazuje stav vyplnění jejich Ročního hodnocení a předsedovi oborové rady umožňuje se k tomuto hodnocení vyjadřovat. Aplikace je přístupná členům oborové rady v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou pro každého studenta uvedeny základní informace jako identifikace studia, ročník, stav průběhu studia, školitel a školící pracoviště. Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Ročního hodnocení příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období, školitele a pracoviště.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze příslušnému studentovi vložit stanovistko předsedy oborové rady. Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Schvalování probíhá hierarchicky, pokud Roční hodnocení doktoranda neschválila předchozí role, nemůže schválení provést následující role. Podobně je zamezeno úpravám, předchozí role nemůže Roční hodnocení doktoranda upravovat, pokud následující role už potvrdila schválení. Vyplněný formulář je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Přes ikonu  ve sloupci Náhled je možné zobrazit obsah hodnocení. Kliknutím na ikonu  lze zadané hodnocení vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Hodnocení je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazený předseda se nemění.