20. 9. 2020  17:00      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Individuální studijní plán - oborová rada


Aplikace Individuální studijní plán - oborová rada zobrazuje seznam studentů doktorského studia, u kterých je uživatel evidován jako předseda nebo člen oborové rady. Pro jednotlivé studenty je zobrazen stav schválení jejich individuálního studijního plánu (ISP). Vyjádření k ISP může vkládat pouze předseda oborové rady, ostatní členové mohou do ISP pouze nahlížet. Aplikace je přístupná všem členům oborové rady v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu je zobrazeno jméno studenta, identifikace studia a jméno školitele. Seznam studentů je možné omezit podle univerzitního období, ve kterém studenti začali studovat (počáteční období studia), školitele a školícího pracoviště.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav vyplnění ISP jednotlivými osobami, které se na sestavení plánu podílejí. Rozlišován je stav kompletní, částečně kompletní a nevyplněno.

Schvalování ISP může probíhat:

  • Hromadně – označeným studentům, kterým má být studijní plán schválen, se do pole Vyjádření vepíše text, který se všem označeným studentům automaticky vloží do studijního plánu a stiskne se tlačítko . Implicitně je pole Vyjádření naplněno textem Souhlasím s předloženým individuálním studijním plánem. Uloženo je aktuální datum.

  • Individuálně – kliknutím na ikonu  ve sloupci Vkládání se zobrazí formulář, do kterého se vepíše vyjádření, vyplní se datum (implicitně je vloženo aktuální datum) a stiskne se tlačítko .

Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk se vytiskne ISP příslušného studenta. Ikona je zobrazena vždy. ISP je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Ikona ve sloupci Vrácení umožňuje vrátit studijní plán k dopracování. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vepsání důvodu vrácení a pokynů pro přepracování studijního plánu. Po vyplnění formuláře se stiskne tlačítko .