May 26, 2020   9:35 a.m.      Dušan        
University information system

Konference


Aplikace Konference zobrazuje přehled konferencí, kterých se student zúčastnil. Údaje jsou automaticky doplňovány do Ročního hodnocení pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje konference, které si student vložil do svých životopisných údajů v UIS nebo které vložil do publikací VVIS a je jejich autorem.

U konferencí, které mají evidováno přesné datum zahájení a ukončení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. U ostatních nastavuje zařazení ke konkrétnímu období sám student v aplikaci Zařazení výsledků doktorského studia, přičemž může přiřazovat pouze do aktuálního období.