Jun 4, 2020   6:45 a.m.      Lenka        
University information system

Publikace


Aplikace Publikace zobrazuje přehled všech publikací studenta. Údaje jsou automaticky doplňovány do Ročního hodnocení pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje publikace evidované v aplikaci Moje publikace, která je součástí Vědecko-výzkumného modulu UIS. V seznamu je u každé publikace uveden název, jména autorů, druh publikace, rok publikování a případně akademický rok, do kterého byla publikace zařazena.