Dec 13, 2019   4:10 p.m.      Lucia        
University information system

Stáže


Aplikace Stáže zobrazuje přehled stáží, kterých se student zúčastnil.

Seznam obsahuje stáže evidované v aplikaci Akademické stáže, která je součástí Vědecko-výzkumného modulu UIS.

V seznamu je u každé stáže uveden název instituce, kde probíhala stáž, dále město, stát a vlastní období pobytu..